Gümnaasiumi lõpetajatel oli võimalus sooritada riigieksam eesti keeles või eesti keeles teise keelena, matemaatikas ning võõrkeeleeksam.

Riigieksameid tegi sel aastal kokku 10 126 eksamitegijat, kellest 8227 olid gümnaasiumiõpilased, 1452 kutseõppeasutuste õpilased ja 447 olid keskhariduse omandanud varem. Haridus- ja noorteamet hindas kokku ligi 23 000 eksamitööd.

Ameti testide ja hindamise osakonna juht Aimi Püüa märkis, et eesti keele õpet pole distantsõpe väga palju mõjutanud, samas inglise keele riigieksami tulemused on mõnevõrra langenud.

„Kuid rõõmustav on, et rahvusvahelisel inglise keele eksamil on üle 80 protsendi eksamitegijatest saanud riiklikus õppekavas nõutust kõrgema ehk C1–C2-keeleoskuse taseme,“ sõnas ta.

Matemaatika keskmine tulemus on veidi langenud, siin võib Püüa sõnul rolli mängida asjaolu, et kui 2021. aastal oli eksami sooritamine vabatahtlik ja eksamile otsustasid tulla need, kes end aines tugevamalt tundsid, siis sellel kevadel oli eksam kõigile lõpetajatele kohustuslik. „See kajastub ka eksami tulemustes,“ kommenteeris ameti testide ja hindamise osakonna juht Aimi Püüa.

Alljärgnevalt on tegemist riigieksamite esialgsete tulemustega. Kokkuvõtva statistika ja põhjalikud analüüsid avalikustab haridus- ja noorteamet sügisel.

Eesti keele riigieksam

Eksami keskmine tulemus oli sel aastal 60,5 punkti, eksamit tegi 7051 inimest. Maksimumtulemuse ehk sada punkti sai sel korral viis eksamitegijat.

Eesti keele teise keelena riigieksam

Eksamit tegi sel aastal kokku 2372 inimest, keskmine tulemus oli 55,9 punkti. Riigieksamil sai 60% maksimumtulemusest 1196 õpilast ehk 50,4% eksami sooritanutest. Neile väljastatakse ka B2-taseme tunnistus. Sada punkti said kaks eksamitegijat.

Matemaatika riigieksam

Matemaatikas oli võimalik sooritada kitsa või laia matemaatika kursustel põhinev riigieksam. Kitsa matemaatika eksami tegi 3926 ja laia matemaatika eksamit 4738 inimest. Kitsa matemaatika eksami keskmine tulemus on 32,2 punkti ja laia matemaatika tulemus 55,5 punkti. Sada punkti sai kitsa kursuse matemaatika eksamil viis ja laia matemaatika eksamil 23 inimest.

Võõrkeelte eksamid

Võõrkeele eksamina said õpilased teha inglise keele riigieksami või rahvusvahelise inglise keele eksami ning sooritada kas prantsuse või saksa keele rahvusvahelise eksami.

Inglise keele riigieksamil osales 4015 inimest, kellest B1-taseme saavutas 28,6% ja B2 taseme 47,5%. Eksami keskmine tulemus oli 66,5 punkti. Sajapunktilise tulemuse sai neli eksamitegijat.

Rahvusvahelisel inglise keele eksamil Cambridge C1 Advanced osales õppeaasta jooksul 4439 õpilast. C1- või kõrgema taseme saavutas neist 3630 ehk 81,8% eksamitegijatest.

Rahvusvahelist võõrkeele eksamit, mis on võrdsustatud võõrkeele riigieksamiga, tegi prantsuse keeles 237 ja saksa keeles 57 eksamitegijatest.

Vene keele rahvusvahelist eksamit sel aastal ei korraldatud. Õpilased said sooritada vene keele võõrkeelena riigieksami B1-tasemel. Eksami sooritas 157 õpilast, keskmine tulemus oli 80,9 punkti. Maksimumtulemust ei saavutanud ükski inimene.

Apellatsiooniperioodil saab eksamitöödega tutvuda 28. juunini eksamite infosüsteemis (EIS) või eelnevalt registreerudes haridus- ja noorteametis kohapeal. Apellatsioone saab esitada haridus- ja teadusministeeriumile viie tööpäeva jooksul alates eksamitulemuse teatavaks tegemisest.

Ameti testide ja hindamise osakonna juhi Aimi Püüa sõnul sujus eksamiperiood kenasti. „Taas tehti kõvasti tööd ja meil on järjekordne kinnitus, et meie õpilased ja koolid on heal tasemel. Tänased abituriendid olid osaliselt distantsõppel, nende gümnaasiumiõpingute aja sisse jäi eriolukord ja nad pidid oma õpiharjumused ümber kujundama ning uut moodi teadmisi omandama,“ rääkis ta.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid