Riigikogu eilsel istungil jätkus perehüvitiste seaduse eelnõule teiseks lugemiseks laekunud muudatusettepanekute läbivaatamine, mille puhul kasutati võimalust enne iga hääletamist võtta kümneminutiline vaheaeg.

54 Riigikogu liikme algatatud eelnõu tõstab lapsetoetuse esimese ja teise lapse eest 60-lt eurolt sajale ehk samale tasemele, nagu on lapsetoetus kolmandale ja järgnevatele lastele. Lasterikka pere toetus tõuseb eelnõu kohaselt kolme- kuni kuuelapselistel peredel 300-lt eurolt 700-le ning seitsme- ja enamalapselistel peredel 400-lt eurolt 900 eurole kuus.

Kui praegu kaob lasterikka pere toetus esimese lapse täisealiseks saamisel, siis edaspidi makstaks seda täies ulatuses seni, kuni peres kasvab vähemalt kolm alaealist last. Kui lasterikkas peres on veel kaks alaealist, makstakse toetust kahe kolmandiku, ning kui üks laps, siis ühe kolmandiku ulatuses.

Reformierakonna fraktsioon esitas eelnõule tähtajaks 1660 ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon neli muudatusettepanekut – viimased jättis juhtivkomisjon arvestamata. Muudatusettepanekute tabelisse ei kantud neid 470 Reformierakonna ettepanekut, mis olid seotud selle aasta riigieelarve seaduse muutmisega.

Sotsiaalkomisjon otsustas teise lugemise käigus eelnõu täiendada sättega, mille järgi kahekordistatakse üksikvanema lapse toetus, tõstes see 40 eurole. Samuti viis komisjon eelnõusse sisse muudatuse, mille järgi makstakse mitmike eest lasterikka pere toetust kuni mitmike 21-aastaseks saamiseni.