Kersti Vilbole mõistetud karistus jääb tingimisi täielikult täitmisele pööramata, kui Kersti Vilbo ei pane viie aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu ja täidab talle sätestatud kontrollnõudeid.

Vilbo on kohustatud hüvitama kannatanutele tekitatud kahju hiljemalt kuupäevaks 19.05.2027.

Viru maakohtu Rakvere kohtumaja 19.10.2021 määrusega, millega seati süüteoga saadud vara konfiskeerimise asendamise tagamiseks kohtulik hüpoteek summas 96 428 eurot Kersti Vilbole kuuluvale kinnistule, jääb kehtima kuni Vilbole pandud hüvitamiskohustuste täitmiseni.

Kohus mõistis Kersti Vilbolt välja riigituludesse menetluskuluna 981 eurot sundraha.

Süüdistuse kohaselt pööras kohtutäiturina töötanud Kersti Vilbo ametiisikule usaldatud võõrast vara suures ulatuses ebaseaduslikult enda kasuks ning jättis võlgnikelt sisse nõutud raha sissenõudjatele edasi kandmata.

Kohtuotsus on jõustumata.

Viru Ringkonnaprokuratuuri prokurör Alan Rüütel:

Süüdistuse järgi omastas kohtutäiturina töötanud Kersti Vilbo enda väljaminekute ja kulude katteks võlgnike varasid. Sisuliselt ajas ta sassi enda varad ja riigi poolt temale usaldatud võlgnike varad ning paraku kuritarvitas seda usaldust oma isiklike kohustuste täitmiseks. Ka Vinni vallavalitsuse juristina jätkas ta tema hoole alla usaldatud vara omastamist ning pani toime ka toimingupiirangu rikkumise ehk korruptsioonikuriteo.

Riigiametnikel on tööst tulenevalt ligipääs riigi ja inimeste varale, mida tuleb kasutada ausalt, läbipaistvalt ja vastutustundlikult. Inimestel peab olema võimalik usaldada riiki ja riigi nimel tegutsevaid ametnikke. Ametnike tegevus peab olema läbipaistev ja sellised rikkumised jätavad jälgi, mis varem või hiljem välja tulevad.

Praegusel juhul on selge, et rikkumised olid korduvad ja süsteemsed. Seetõttu nõustus prokuratuur kriminaalasja kokkuleppemenetluses lahendama ainult tingimusel, et karistus nende kuritegude eest saab olema võimalikult karm ehk 5 aasta pikkune vangistus. Vangistuse reaalsest kandmisest pääseb süüdistatav vaid siis, kui hüvitab 5 aasta pikkusel katseajal kannatanutele tekitatud kahju 120 000 eurot ega pane sel ajal toime uut kuritegu. Vastasel juhul tuleb tal reaalset vanglakaristust kanda. Loodetavasti on see piisavalt mõjus karistus, et taastada usaldus kohtutäiturite ja ametnike vastu ning mõjutada Kersti Vilbot ja ka teisi edaspidi sellistest rikkumistest hoiduma.


Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid