„Julgeolekuolukord ei näita paranemise märke ja seetõttu on ülioluline, et siseriiklik poliitiline ebakindlus lõppeks kiiresti ning Eestil oleks rahulik ja kompetentne valitsus,“ sõnas Kallas.

Ta märkis, et rasketel aegadel, kui ei ole võimalik teha populaarseid otsuseid, on valitsemisvastutust raske kanda, kuid Reformierakond ei ole vastutuse eest kunagi põgenenud.

„Hetkel on veel liiga vara öelda, kuidas läbirääkimised Isamaa erakonna ja sotsiaaldemokraatidega kulgevad ja milles me kokku lepime. Ühisosa on meil igatahes olemas ja seejuures päris suur. Eestikeelne haridus, julgeolek, inimeste toimetulek – need on valdkonnad, mis suure tõenäosusega saavad domineerima läbirääkimisi.“

Kallase sõnul on kolmel erakonnal suhteliselt kattuvad arusaamad murekohtadest, nüüd tuleb kokku leppida ühistes lahendustes. „Selge on see, et Eesti julgeolek on meie vabana eksisteerimise alus ja ilma selleta kaotavad kõik muud valdkonnad oma tähtsuse ning tähenduse,“ ütles peaminister.

„Peame tegema kõik meist oleneva, et valimisteni jäänud üheksa kuu jooksul suudaksime luua seadusandliku aluse eestikeelsele haridusele üleminekuks lähimate aastate jooksul. Et seda reformi ei saa enam edasi lükata on näidanud Venemaa käitumine oma naaberriikide suhtes,“ lisas Kaja Kallas.

Valimisteni jäänud ajale ette vaadates ennustas Kallas, et eesseisev aeg ei saa olema lihtne. „Kõrge inflatsioon, samal ajal majanduse jahtumine, inimeste toimetulek, energiakriis, sõjapõgenikud on probleemid, millele ei ole lihtsaid lahendusi. Märtsis pärast toimuvad valimised tekitavad kiusatusi populistlikeks sõnumiteks, kuid Reformierakond teab, et riigi tulud tulevad maksumaksja taskust ja see on usaldatud valitsuse kätte. Rasketel aegadel ei ole õige lühiajaliselt kasu toovate lahenduste nimel ohverdada Eesti pikaajalised eesmärgid,“ ütles Kallas. „Seda mõistes ja üksteisega kokku hoides elame ka need ajad üle,“ lõpetas Reformierakonna juht.

Muljed Reformierakonna suvepäevadelt

Kertu Mooste

Üldkogu? Rohkem nagu üliformaalsed suvepäevad.

Reformierakonna üldkogu mõjus „väljastpoolt“ tulevale ajakirjanikule nagu üliformaalsed ja suure eelarvega suvepäevad.

Kesk-Eesti puhkekeskusesse on kokku tulnud nii ministrid, riigikogu saadikud kui ka erakonna lihtliikmed, kes said kohalikel valimistel enda ja naabri hääle. Viimased käivad teretamas tähtsamaid riigitegelasi ja soovivad „ikka head üldkogu koosolekut“.

Kõlavad ka naljad stiilis: „haha praegune valitsus on ikka kõige parem“.

Peale piinlikult vaikse akustilisel kitarril esitatud hümni kuulamist saavad sõna erakonna esimees, riigikogu fraktsiooni esimees ja peasekretär. Sisult on kõned samad: oleme uhked Kaja Kallase või erakonna üle, oleme silmitsi kolme kriisiga ja toetame Ukrainat. Ainult et seda esitati palju pikemate lausetega.

Pärast üldkogu formaalse osa lõppu said Eesti pealt kokku tulnud erakonna liikmed peaministri näoga bussi ees Kaja Kallasega pilti teha. Tore vaatepilt.