Isamaa äsja teatas, et alustab koalitsiooni läbirääkimisi Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatidega. Miks otsustati nende kasuks?

See oli erakonna esimehe ettepanek. Me hääletust läbi ei viinud, oli rida arvamusi, aga lõpuks otsus langes ühehäälselt. Kindlasti me alustame neid läbirääkimisi heauskselt. Enne kui me arutasime võimalikest partneritest, me arutasime nendest poliitilistest positsioonidest, mida me loodame nende läbirääkimiste tulemustena saavutada. Eesti julgeolek, Eestimeelsus, eestikeelne haridus, inimeste toimetulek, rahva kestmine, demograafia, energeetika teemad. Panime paika rea neid positsioone ja leidsime, et meil on selle lähtekoha järgi on meil mõistlikum panustada läbirääkimistesse Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatidega. Kindlasti me täname nende konsultatsioonide eest Keskerakonda ja EKRE-t. See otsus ei ole poliitiliselt kuidagi välistav, et me eitame võimalikku poliitilist koostööd ka nende erakondadega.

Te ütlesite, et hääletust ei olnud, aga vastuargumente ikkagi oli. Mis need olid?

Ei, vastuargumente olemuslikult, mis oleks kutsunud ülesse vastupidisele seisukohale. Ma arvan, et küsimus ei olnud vastuargumentides, küsimus oli tähelepanekutes, mida tuleb silmas pidada erakonnal lähtudes Eesti huvidest. Kindlasti need kaks alternatiivi, mille üle volikogu otsuse langetas, need olid kindlasti legitiimsed alternatiivid, valik tuli teha ja me lähtusime nendest poliitilistest ootustest, mida on võimalik saavutada tõhusamalt ja me leidsime, et praegu me alustame läbirääkimisi ja teeme seda heauskselt. Loodame tõhusatele läbirääkimistele valitud partneritega.

Isamaa suur eesmärk on perehüvitiste tõstmine. Kuidas nüüd Reformierakonnaga lähenetakse sellele eelnõule? Kuidas kompromisse tehakse?

Avameelselt. Küllap on mitmetes küsimustes võimalikel läbirääkijatel ju koalitsiooni moodustamiseks erinevaid positsioone, aga väga tähtis on avameelsus. Tähtis on arusaam, et asjad ei tohi õhku jääda, vaid neis tuleb saavutada tõhus otsus ja et see otsus oleks kvaliteetne.

Praegu hakkavad alles koalitsiooni läbirääkimised. See aga ei tähenda veel kindlat valitsusse minemist. Millal see lõplik otsus tuleb?

Me langetasime täna lõpliku otsuse oma valikuna läbirääkimiste pidamiseks koalitsiooni üle, aga me teeme loomulikult seda selle eeldusega, et me teeme seda heauskselt ja meil õnnestub nende läbirääkimiste tulemusena moodustada toimiv koalitsioon, mida Eestil pole olnud vähemasti juba pool aastat, siis järgmiste korraliste valimisteni.

Teie usk on see, et läbirääkimised lähevad edukalt ja moodustatakse valitsus sotsiaaldemokraatide ja Reformierakonnaga?

See ei ole usu küsimus, see on lootuse küsimus ja Isamaa on lootusrikas seda otsust langetades. Muidu me poleks seda niimoodi teinudki.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid