Kas mõned kuud teise viiuli mängimist on puhastanud partei maine ja klaarinud rahalised segadused? Võib-olla tõesti, kuivõrd Keskerakond täitis erakondade rahastamise järelevalve komisjoni (ERJK) ettekirjutuse ja tagastas oma pikaajalise kampaaniameistri Paavo Pettai firmale Midfield pea 850 000 euro suuruse keelatud annetuse.

Kust see raha aga nii järsku tuli? Oli ju erakond varem öelnud, et sääraseid summasid neil tagataskust kohe võtta pole. Kuivõrd erakonnale annetajate nimekirjad ei ole veel avalikud, siis küsisime seda partei peaskretärilt Andre Hanimägilt.

Keskerakond pidi Midfieldile tagastama 850 000 eurot ja hakkas koguma selle tasumiseks annetusi. Mitu annetust kokku tuli?

Täpsemalt 843 000 eurot tuli meil mai kuu jooksul ära maksta. 5. mail me seda ka tegime. Just vaatasin üle, aasta algusest oli üle 400 ülekande. Mõned inimesed ka kordusid loomulikult. Kuskil paarsada inimest tuli sellel hetkel erakonnale appi.

Ma saan aru, et annetused laekusid II kvartalil, aga millisel perioodil annetused tulid? Kas tilkusid järk järgult või tulid korraga?

Eks see oli ka esimeses kvartalis, mis ERJK-le esitati jaanuar-veebruar-märts. Ka seal oli juba mitmeid suuri annetusi ja ka erakonna liikmete poolt. Me tegelikult ju arvestasime, et riigikohtu otsus tuleb ja tegelikult me oleme arvestanud juba pikemat aega, et see võib tulla negatiivne. Me oleme olnud selleks olukorraks valmis ja juba aasta algusest ja tegelikult eelmisest aastast me kogusime seda raha ja suuremaks palveks tõepoolest erakonna liikmete suunas siis kui märtsis tuli see otsus ja alates märtsist kuni maini oli erakonna liikmete poole rohkem pöördumisi kirjalikult-suuliselt, riigikogu liikmete poole. Umbes kuu aja jooksul, ma ei julge täpset arvu öelda, eks see selgub varsti aruandest, aga väga paljud inimesed tulid erakonnale appi.

Kui suur keskmine annetus oli? Milline oli suurim ja väikseim annetus?

Keskmine annetus oli 530 eurot. Kõige suuremad annetusel olid kaks annetust olid 10 000 eurot ja kõige väiksemaid oli palju. Oli ka mõne euroseid, 25 euroseid, 10 euroseid. Need olid väiksed panused, aga iga panus oli hästi oluline meile ja ma siiralt tänan kõiki.

Kes kõige suurema annetuse tegi?

Suurim annetus oli esimeses kvartalis meil aruandes üleval ettevõtja Tarmo Küla.

Kui palju annetasid erakonna liikmed Keskerakonnale?

Erakonna liikmete poolt circa 40-50 000 eurot (ainuüksi aprillis parteilastelt laekunud raha - toim), võib-olla isegi rohkem tuli erakonna liikmetelt. Ma pean silmas selliseid tuntumaid ja aktiivsemaid liikmeid.

Näiteks?

Erakonna ministrid, Tallinna linnavalitsuse liikmed, riigikogu liikmed. Meie palve oli see, et liikmemaksuga tulge appi ja tehke see liikmemaks mitme kuu eest ette, et mitte iga kuu, aga mitme kuu eest. Erakonna liikmed tulid appi.

Kui suure osa riigikogu liikmed ja linnavalitsuse liikmed sellest moodustasid?

Ma numbriliselt jään võlgu. Ma ütlen, et 40-50 000 eurot tuli tõesti nendelt inimestelt.

Milline osa oli annetustest liikmemaksudel?

Liikmemaksudest, vot see on keeruline. Ma panin need numbrid kokku, sest ma arvestasin need sinna 40-50 000 euro sekka. Liikmemaksud... väga raske öelda, et kas me eristame riigikogu liikmemaks või Nõmme eaka liikmemaks. Mul on keeruline seda öelda, aga numbrid on umbes sellised nagu ma ütlesin.

Kui palju annetasid erakonda mitte kuuluvad inimesed Keskerakonnale?

Nii nagu ma ütlesin, siis suuremad annetused olid ettevõtjatelt ja kõige suurem oli 10 000 eurot. Seal olid ka mõned sellised 5000 eurot, 7000 eurot. Ma arvan, et 10-20 000 oli siis nendelt, kes ei kuulu erakonda. Suurem osa kogu sellest summast, mis vaja läks oli meie erakonna liikmete poolt.

Kes need ettevõtjad olid, kes annetasid mitu tuhat eurot?

Eks seda ole näha aruandest, kui me selle anname, aga praegu ma jään vastused võlgu selle pärast, et esimeses aruandes oli meil üks ettevõtja juba olemas, aga järgmised tulevad järgmises aruandes.

Millal aruannet näha saab?

Nii nagu seadus ette näeb, siis juba suvel.