Luua Metsanduskool: viis põhjust, miks õppida metsandust

Luua Metsanduskool on kujunemas metsanduse ja loodusteemade kutsevaldkonna tippkeskuseks, kus õpivad särasilmsed loodust väärtustavad tulevikutegijad. Ehkki siin saab õppida ka maastikuehitust ja matkajuhtimist, on trumpideks eelkõige metsanduserialad. Oodatud on nii põhikoolijärgne noor kui ka juba elukogenud tegijad sootuks muudelt elualadelt!

  • Metsandus vajab uut põlvkonda, palk on kõrge

Metsanduses on ootamas ees põlvkondade vahetus, mistõttu on tekkimas arvukalt võimalusi metsanduses tööle asuda. Ning kui nõudlus on suur, siis on ka palgad keskmisest kõrgemad!

  • Praktiline ja tööturul oodatud lõpetaja

Siinne õpe on väga praktiline. Kui klassiruumiks on mets, siis oskad sa päriselt tööd teha ja oma peaga lahendusi mõelda. Tööandjad ütlevad, et Luua Metsanduskooli eeliseks on see, et siit tulnud spetsialist on lisaks tarkusele saanud julguse ja praktilised oskused metsas töötada.

  • Vajadustest ja huvidest lähtuv õpitee

Pakume õppijale rohkesti valikuid, et igaüks saaks õppida enda huvidest, kogemustest ja vajadustest lähtudes. Pane ise oma haridustee kokku!

  • Kirglikud ja praktikutest õpetajad

Siin õpetavad oma ala tõelised fännid, kes teavad valdkonda täpselt, sest on ise selles praktiliselt töötanud. Nende eesmärk on õpetada sind endast targemaks ja tagada sulle särasilmne tulevik.

  • Töö, mis päästab maailma!

Metsandus on tulevikuala! Metsa istutades, kasvatades ja hooldades saab sinust superkangelane, kes aitab maakeral hingata.

Vali praktiline metsandus ja sinu tulevik tänab sind! Tutvu erialadega siin.

Koduleht: luua.ee

Kuressaare Ametikool – meretagune värk: uued oskused superägedatelt õpetajatelt

„Väga hea koht, kus õppida. Soovisin peale põhikooli lõpetamist kohe siia tulla, aga vanemate soovil läksin siiski gümnaasiumi. Hea on see, et ametikoolis saab keskerihariduse, seega kooli lõpetades on sul juba võimalik minna kuskile tööle, ilma et midagi kohe juurde õppima peaksid. Õppejõud on samuti väga mõistvad ja ägedad persoonid.“ Nii kirjutas sel talvel Kuressaare Ametikooli kohta anonüümses tagasiside küsitluses üks kujundusgraafiku eriala õppija.

„Huvitav eriala, head rühmajuhid, uued õpingukaaslased, paindlik õppekava, saab koolis käia ja töötada ühel ajal,“ märkis täiskasvanud juuksurieriala õppija.

Sarnaseid hinnanguid on kogutud sadu. Välja on koorunud kolm peamist põhjust, miks Kuressaare Ametikooli hinnatakse: õpetajad, õhkkond ja õppekorraldus.

Kutseharidus on kõrgharidusega võrreldes praktilisem: enamiku erialade puhul õpitaksegi eelkõige köögis, töökojas või arvuti taga. Lisaks on õpingute osa praktika ettevõttes, mis annab kontakte ja võimaluse selleks, et praktika kaudu kohe ka erialane töö leida.

Täiskasvanud õppijate hulgas on ka neid, kellele kutseharidus on andnud pärast pikka pausi eneseusu ja kindluse õppimise osas. Kutsekoolis harjutakse kaasaegsete õppemeetoditega ja minnakse kõrgkooli edasi õppima. Täiskasvanuõppes ei omandata teadmisi ainult õpetajalt. Õppijad toovad tihti välja ka selle, et õpitakse üksteiselt ja hinnatakse seda, et rühmas on eri vanuses õppijaid.

Väljastpoolt Saaremaad õppima tulijad on võrrelnud õppetsükleid koolis puhkusega. „Piisavalt kaugel minu igapäevaelust – ikkagi meretagune asi, peaaegu nagu välismaa (kodunt saaksin Soome kiiremini), õpetajad on sõbrad, kes sind igati toetavad. Kaasõpilased on toetavad, mul on juba teist korda kursusekaaslastega hullult vedanud. Aeg saarel kulgeb omasoodu, puudub Tallinna lähiümbrusele omane rutt,“ kirjutas üks kujundaja eriala õppija. Selliseid Tallinnas või Harjumaal elavaid õppijaid on ametikoolis praegu üle 70.

Kuidas kool välja näeb, saab vaadata virtuaaltuuriga: tuur.ee/tuurid/08-kutseoppeasutuste-virtuaaltuurid/27-kuressaare

Peamine, miks ametikooli tullakse, on siiski eriala. Kuni 7. augustini saab Kuressaare Ametikoolis sisseastumisavaldusi esitada. Valida on 12 päeva- ja 21 õhtuõppe eriala vahel: ametikool.ee/et/sisseastumine

Järvamaa Kutsehariduskeskus – logistiliselt parim kool Eestis

Kesk-Eestis asuv Järvamaa Kutsehariduskeskus on Eesti üks kõige laiema erialade valikuga koole, mille õppekohad asuvad kahes kohas – Paides ja Säreveres. Kool pakub võimalust omandada kutseharidust ja kutsekeskharidust, seda nii päeva-, sessioon- kui ka töökohapõhises õppes, ning teha läbi täienduskoolitusi väga erinevatel erialadel oma ala professionaalide käe all.

„Meie trumbiks on väga tugevad õpetajad, suur erialade valik, erinevad õppevormid ning muidugi hea asukoht Eesti keskel,“ ütleb kooli õppe- ja arendustöö üksuse juhataja Külli Marrandi. Ta lisab, et Järvamaa Kutsehariduskeskuses õpib hetkel üle 1300 õpilase, kellele lisandub enam kui 1500 täienduskoolituse õpilast.

Järvamaa Kutsehariduskeskuses on võimalik õppida väga erinevaid ameteid alates IT- ja elektrivaldkonna, toitlustuse, sotsiaalvaldkonna, kaubanduse ja logistika erialadest kuni ehitusvaldkonna, transporditehnika ja põllumajanduse spetsiifiliste ametite ning veekäitlus- ja biogaasijaama operaatorini. Läbi aegade on populaarsemad erialad IT ja põllumajandusega seonduvad, samuti on alati näiteks suurem konkurents loomaarsti abilise, hobuhooldaja ning pottsepa erialale.

Kui on soov pärast põhikooli lõpetamist omandada lisaks erialale ka keskharidus, saab kutsekeskhariduse valikus olevatest õppekavadest ülevaate siit. Soovides omandada eriala põhihariduse või keskhariduse baasil, tutvuge lühiülevaatega nendest õppekavadest siin. Samuti on Järvamaa Kutsehariduskeskuses pakkuda palju erialasid töökohapõhise õppena, ent võimalik on omandada ka täiskasvanute keskkooli üldharidus kas 7.–9. või 10.–12. klassis. Lisaks püüab kool leida lahendusi ka hariduslike erivajadustega õppijale.

Kuna koolis on lai valik maaelu erialasid, siis osaleme ka üle-eestilises avatud talude kampaanias, mis sel aastal toimub 24. juulil. See tähendab, et huvilistel on võimalik tulla Särevere õppekohta, vaadata õppe- ja praktikavõimalusi, külastada lautasid, talli, töökodasid, õpilaskodu. Eriti populaarseks on osutunud kalamaja, kus kasvatatakse kalu. Paide õppekoha erialad on esindatud Mõisas.

Koduleht: jkhk.ee

Tallinna Majanduskool – sinu asendamatu elukestva õppe partner nii tasemeõppes kui ka täienduskoolitustes

Tallinna Majanduskool on üks vanimaid kutseõppeasutusi Eestis, tähistades tänavu oma 116. tegutsemisaastat. Pika ja väärika tegutsemisloo tulemusena on majanduskoolil ligikaudu 30 000 vilistlast ning laiapõhjaline oma valdkonna tipptegijaist koosnev õpetajaskond ja usaldusväärne maine tööandjate seas.

Tallinna Majanduskool on riigikool ja kõik kutsehariduse kõrgeima, 5. taseme õppekavad on läbinud kutseõppe kvaliteedihindamise ning on õppijale tasuta. 5. taseme esmaõppe erialadel saad õppima asuda, kui sul on omandatud vähemalt keskharidus, ja lõpetamisel saad kutseerihariduse ehk 5. taseme kutsehariduse. 2022. aastal on Tallinna Majanduskoolis võimalik alustada õpinguid 15 erineval kutseõppe õppekaval sessioon- või õhtuõppes, mis võimaldab õpinguid kombineerida töö- ja pereeluga.

Majanduskooli lõpetajad on hinnatud keskastme spetsialistid ja ametnikud, kes täidavad keerulisemaid tööülesandeid ja juhivad oma vastutusalas tööprotsesse. Vilistlasuuringutest on selgunud, et enam kui 80% majanduskooli lõpetanutest töötab erialaga seotud tööl ning et majanduskooli lõpetajate töötasu on üks kõrgemaid kutsekoolide lõpetajate töötasude võrdluses. Meie lõpetajate suurt konkurentsivõimet toetab eelkõige majanduskooli väga praktiline õpe, mida koolis veab eest oma valdkonna tipptegijatest koosnev õpetajaskond ja ettevõttepraktika raames kogenud praktikajuhendajad.

Vastuvõtt Tallinna Majanduskooli kutsehariduse erialadele toimub infosüsteemi SAIS kaudu ajavahemikul 20.06.–17.07.2022 aadressil www.sais.ee.

Lisaks pakume aastase õppeajaga tasuta täienduskoolitusi, mis aitavad täiustada juba olemasolevaid erialaseid kompetentse.

Koduleht: tmk.edu.ee

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool

Tervis on elanikkonna alustala ja üha enam tunneme, kui oluline on, et jätkuks piisavalt spetsialiste, kes oskaks vajadusel meie tervise ja tervenemise eest hoolitseda. Tervishoid jääb meiega alatiseks ja tervishoiualase õppekava lõpetanuna kindlustad endale töökoha kogu eluks! Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis on võimalik õppida seitsmel kutseõppe, kaheksal rakenduskõrghariduse ja ühel magistriõppe õppekaval. Vastuvõtul arvestatakse kandideerijate gümnaasiumi lõputunnistuse teatud õppeainete keskmist hinnet ning lisaks sellele vastuvõtutesti/-katse ja vastuvõtuvestluse tulemusi, millede käigus hinnatakse näiteks kandidaadi funktsionaalset lugemisoskust, õigekirjaoskust, kutsemotivatsiooni, valmisolekut õppetööks ja suhtlemisoskust.

Tervisevaldkonna spetsialistiks õppimine käib suures mahus läbi erinevate praktiliste tegevuste. Praktikumideks on Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis olemas kõrgtehnoloogiline simulatsioonikeskus, laborid ja õppeapteek, mis võimaldavad õppuritel läbi mängida ja analüüsida erinevaid elulisi situatsioone. See kõik muudab tervisevaldkonna spetsialistiks õppimise tohutult kasulikuks ja põnevaks!

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli on eelkõige oodatud õppima igas vanuses noormehed, neiud, mehed ja naised, kellel on vähemalt keskharidus. Pea meeles, et meie juures õppimiseks pole iial liiga hilja ning võid kandideerida ka aastaid pärast gümnaasiumi või mõne teise kõrgkooli lõpetamist!

Vastuvõtt õppesse suvel ja talvel: ttk.ee/et/vastuvott

Jaga
Kommentaarid