"Tegemist on pealiskaudse ja loosungliku eelnõuga, mille rakendamiseks ei ole riiklikult rahalist katet ette nähtud," ütles ta otsekoheselt.

"Eelnõu kohaselt peab lasteaiajuhtidel olema magistrikraad, mida tänastest juhtidest peavad pooled omandama hakkama. Lisaks sellele tuleb teha uued täiendkoolitused abiõpetajatele. Kuna juba täna on lasteaedades töötajatest puudus, siis sattunuks alushariduse süsteem väga suure löögi alla," tõi ta näiteks. "Eelnõuga nähti ette kaasava hariduse sissetoomine lasteaedadesse, mille rakendamine koolides nägi ette riiklikult enam kui 20 miljoni euro suuruse investeeringu. Nimetatud eelnõu oleks pannud kohustuse kohalikule omavalitsustele. Tugiteenuste korraldamise vastutus lasunuks täielikult lasteaia pidajal. Lisaks võrdsustanud eelnõu lastehoiud lasteaedadega, mis tähendab, et lastehoidudele hakanuks kehtima rida uusi nõudeid," jätkas ta.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid