"Õiguskaitseasutustele saadetud infost ei nähtu alust kriminaalmenetlust alustada ning seetõttu jättis prokuratuur menetluse alustamata," märkis riigiprokuratuuri avalike suhete osakonna nõunik Kairi Küngas. "Seadus kohustab kriminaalmenetlust alustama, kui ilmnevad kuriteole viitavad tunnused. Me ei saa menetlust alustada, kui kuriteotunnuseid ei nähtu. Samuti ei saa me kriminaalmenetlust alustada kuriteotunnuste otsimiseks."

Rahandusministeerium edastas 6. mail haridus- ja teadusministeeriumile kiirtestidega seotud järelevalvemenetluse kokkuvõtte, milles toodi esile mitu vajakajäämist.

Massikiirtestimise otsusele järgnenud esimeses hankes pöördus ministeerium ainult ühe pakkuja poole (OÜ Selfdiagnostics). Rahandusministeerium kirjutas, et kuna olnuks ka teisi võimalusi, jättis haridusministeerium kasutamata võimaluse saavutada odavam kiirtestide hind.

Ka teise kiirtestihanke puhul nägi rahandusministeerium probleeme.

Haridusministeerium valis taas hanke kiirema vormi ehk sellise, mis korraldatakse ilma seda avalikult välja kuulutamata. Rahandusministeerium kirjutas, et selle vormi kasutamiseks peaksid esinema ettenägematud asjaolud, mille tõttu on kiirustamine põhjendatud. Esimese hanke puhul see niimoodi oligi, sest valitsuse otsus hakata ulatuslikult kiirtestima jättis Liina Kersna juhitavale ministeeriumile testide muretsemiseks aega alla nädala.

Rahandusministeerium leidis, et teiseks hankeks oleks pidanud haridusministeerium paremini valmis olema ning et kiirem hankevorm polnud põhjendatud.

"Tegemist ei olnud ettenägematu sündmusega, vaid võimalik oli planeerida testimise korraldamiseks vajalikud tegevused nii, et korraldataks hankemenetlus, mis algab hanketeate avaldamisega," kirjutas rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna juhataja Kristel Mesilane kontrollaktis.

Riigiametnik nägi puudusi teisteski haridusministeeriumi kuludes. Näiteks tuvastati nõuetekohase riigihanke menetluse korraldamata jätmine noorte vaktsineerimiskampaania "Pane koolile õlg alla!" ja aasta õpetaja gala teenuste puhul.

ERR-ile ütles Mesilane, et rahandusministeerium kaalub menetluse alustamist kahe võimaliku väärteo tõttu. Ta tõdes, et tõenäoliselt menetlus algab ning et kuna riigi- ja kohalike omavalitsuste kohta ei saa menetlust läbi viia, vastutab lepingute sõlmija. "See on haridus- ja teadusminister," ütles Mesilane ERR-ile.