Kodu kindlustamisel kerkib inimesel tavaliselt esimesena küsimus: milliseid kindlustuskaitseid oma kodu kindlustamisel valida? Salva pakub siin kahte lahendust – valikriskide kaitset ja koguriskikaitset. Valikriskide kindlustuse puhul saab inimene ise valida konkreetsed riskid, millega kaasnevad kahjud hüvitatakse. Need on tulekahju, torustiku lekke, üleujutuse, tormi ja varguse risk. Koguriskikindlustus on aga laiema kattega ning kaitseb lisaks eelnevalt mainitule ka paljude muude ohtude korral, mida konkreetselt loetleda või määratleda ei ole võimalik.

Tegijal juhtub? Mõistlik valik on koguriski kaitse

Õnnetused on alati ootamatud ning keegi meist ei oska ette ennustada, mis võib juhtuda ja millist kahju see endaga kaasa toob. Seetõttu on oma kodu kindlustamisel alati targem valida koguriskikindlustus. Nagu juba sõna ise ütleb, on tegu kõikide riskide kaitsega, mille puhul ei loetleta kindlustustingimustes üles konkreetseid riske, mille vastu kindlustatakse, vaid kirjas on välistused, mida kahju korral ei hüvitata. Levinumad koguriskikindlustuse välistused on näiteks kahjud, mis on tekkinud pikaajalise protsessi või kulumise, kõdunemise tulemusena, mittekvaliteetse remonditöö või projekteerimisvea tõttu, jää või lume raskusest.

Koduse vara koguriskiga on kaetud näiteks tavalised olmeõnnetused – raske pann kukub keraamilise pliidi peale ja tekitab plaadile mõra, inimene ajab tolmu pühkides televiisori ümber ja ekraan saab kannatada või istub laps kogemata vanema lugemisprillid katki.

Samuti võib ootamatusi juhtuda hoone endaga – tuuletõmbe tõttu puruneb lahti jäetud aknaklaas või nõuab purunenud veetorust alguse saanud veekahju lisaks põrandale või seintele tekitatud kahjude likvideerimisele ka katkise veetoru välja vahetamist. Kõik sellised igapäeva eluga paratamatult kaasnevad juhtumid võivad teha meele mõruks ja rahakoti tühjaks, kuid on kergemini talutavad, kui on valitud kodukindlustuse koguriskikaitse.

Kogurisk kaitseb ka vara sisemiste rikete puhul, kui nähtavaid vigastusi ei ole: näiteks telekat käima pannes avastad, et see enam mingil põhjusel ei tööta või esineb sügiste tormide ajal üle- või alapingest tekkinud kahjusid.

Kuidas siis vastata küsimusele, kas kogurisk või valikriskid? Küsi endalt, mis võib kodus juhtuda, miks ja millal ning mis on tagajärjed ja võimalikud kahju korvamise väljaminekud? Kui nendele küsimustele on vastused leitud, tulekski vastavalt sellele valik teha.

Eramaja omanik, kas su kuur, puuriit ja muru on kaitstud?

Kui oled eramaja omanik, siis võib sinu krundil olla lisaks elamule ka väikehooneid ja rajatisi. Levinumate väikehoonete ja -rajatiste hulka kuuluvad näiteks mängumajad, kasvuhooned, väliköögid, kuurid, piirdeaed, välisvalgustus, lipuvarras, grillkoda, varjualune. Salva kodukindlustusega on kuni 20 ruutmeetrilise ehitusaluse pinnaga väikehooned ja -rajatised automaatselt koos elamuga kindlustatud.

Vahel aga unustatakse seejuures ära, et suuremad kui 20m² hooned tuleb lepingus eraldi üles loetleda ja ära kindlustada. Muidu võib kahju korral selguda ebameeldiv üllatus, et inimesel on oma puukuur või aed kindlustatud, kuid kogemata on jäänud kindlustamata eraldiseisev saunamaja või garaaž.

Eramajas elavale koduomanikule on väga vajalik haljastuse taastamise kindlustuskaitse. Peamiselt tekitavad haljastusele kahju krundi piirides asuvate maakütte ning vee- ja kanalisatsioonisüsteemidega kaasnevad rikked. Kui näiteks toru maa sees lõhkeb, siis selle väljavahetamiseks tuleb teha suuri kulutusi kaevetöödel.

Samuti tuleb kaevetöid ette ka elektrikaabliga tekkinud probleemide puhul. Eriti kalliks võib osutuda olukord, kus elektrikaabel või kanalisatsioonitoru asub kiviparketi all parkimis- ja sissesõidualal. Siis tuleb ka parkett üles võtta ja pärast tagasi panna. Need kulud võivad ulatuda tuhandete eurodeni. Seda väljaminekut aitabki leevendada haljastuse taastamise kaitse.

Salva kodukindlustusega on koos hoonega kindlustatud hoonet teenindavad küttesüsteemid, kuid paljud majaomanikud ei tea, et automaatselt on kindlustatud ka kütmiseks vajalik ja hoonega samal kinnistul asuv kütteaine. Näiteks kui tulekahju korral hävivad kuuri all olevad küttepuud või kui keldris toimunud veekahju tagajärjel hävivad pelleti puidugraanulid, siis see kaitse on taas suureks abiks.

Omavastutus vali targalt

Omavastutus on see osa kahjusummast, mis tuleb õnnetuse korral inimesel endal tasuda. Kodukindlustuse terviklahenduse puhul soovitame inimesel valida hoonele ja kodusele varale alati ühesuguse suurusega omavastutus, sest ühe kahjujuhtumi korral rakendatakse ühte ja kõrgemat omavastutust. Kui inimene kindlustab kodu omavastutusega 200 eurot ja oma isiklikud asjad omavastutusega 50 eurot, siis näiteks veekahju korral, kus kannatada saavad korraga nii maja kui ka inimese vara, rakendatakse kõrgemat omavastutust. Selle näite puhul siis 200 eurot.

Mida kõrgem on omavastutus, seda väiksem on kindlustusmakse, kuid siinkohal peab siiski hoolikalt hindama, kui suurt osa juhtuda võivast kahjust suudetakse hiljem oma vahenditega korvata. Mõistlik on arvestada leibkonna stabiilset sissetulekut ja olemasolevaid sääste, et määrata just sinu perele sobilik omavastutuse summa. Mõnel juhul on omavastutus Salva kodukindlustuse tingimuste järgi automaatselt null eurot, näiteks välisukse või aknaklaasi purunemisel.

Sõlmi pikemaajalisem leping

Kodu ja vara kindlustamisel on inimesed hakanud rohkem sõlmima pikemaajalisi kodukindlustuse lepinguid, sest nii on võimalik säästa raha ja planeerida paremini kodueelarvet. Ligi pooled Salva kodukindlustajatest on teinud valiku pikema lepingu kasuks. Salva Kindlustus pakub oma klientidele võimalust sõlmida kuni viieaastase kindlustusperioodiga poliise, mida saab vajadusel lõpetada ka enne kindlustusperioodi lõppemist. Mitmeaastase poliisi aastamakse on keskeltläbi 11% odavam kui aastase oma ning pikema perioodi kindlustuse puhul kaob ka vajadus iga-aastase lepingu uuendamise järele.

Iga kodu on unikaalne ning mõistlik on arutada oma vajadused läbi ka kindlustusspetsialistiga – igale kliendile pakub Salva personaalset haldurit, kelle poole saab pöörduda oma mure või sooviga. Isiklik haldur võtab kogu paberimajanduse enda peale ning on alati kursis just sinu kodu ja sinu vajaduste eripäraga. Kodukindlustus ei hoia õnnetusi ära, küll aga aitab korvata nendega kaasnevat majanduslikku kahju võimalikult kiiresti ja sujuvalt.

Lisainfo Salva kodukindlustuse kohta leiad siit

Kodukindlustusest saad lugeda kindlustusseltside liidu veebilehel.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid