Peamised üksuste manöövertegevused toimuvad Lõuna-Eestis, lahinglaskmised kaitseväe keskpolügoonil ja Saaremaal.

Õppuse kolme nädala vältel on Eesti teedel liikumas tavapärasest rohkem lahingutehnikat ja sõidukite kolonne. Kaitsevägi palub liiklejatel järgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid ja reguleerijate märguandeid, loodame kaasliiklejate mõistvale suhtumisele.

Eelmise kahe aasta Kevadtormide kogu väljaõpe jäi kaitseväe keskpolügooni harjutusala raamesse. Sel aasta toimuvad peamiselt harjutused väljaspool suuri asulaid või näiteks maanteede ääres.

Homme toimub üks konkreetne sadamakaitse harjutus Eesti mereväe ja kaitseliidu maakaitse ringkonna koostöös Pärnu sadamas.

„Et vältida asjatut paanikat ning tõsta inimeste teadlikkust, on kõiki elanikke, kelle vahetus läheduses õppus toimub, teavitatud,“ sõnas kaitseväe teabeohvitser nooremleitnant Aleksander Espenberg.

Ta selgitas, et kaitsevägi on saatnud flaierid inimeste postkastidesse. Flaieritel on lisaks õppuse infole ka erinevatest vahejuhtumitest teavitamiseks ka teavitusjuhend. Õppusest on teavitanud ka kohalikke omavalitsusi. „Samuti on eelnevalt kokkulepped sõlmitud inimestega, kelle maa-alal harjutusi läbi viiakse,“ lisas Espenberg.

Siil 2022“ peamine eesmärk on kaitseväe lahinguvalmiduse ja ohustsenaariumile reageerimise võime kontrollimine rahvusvahelises raamistikus.

Õppuse peamised kontrollitavad üksused on 2. jalaväebrigaad ja küberväejuhatuse strateegilise kommunikatsiooni keskus.

Osalejaid kokku kümnest riigist

„Siilist“ võtavad osa nii maaväe, õhuväe kui mereväe üksused ning kaitseliit, samuti küberväejuhatus, toetuse väejuhatus ja erioperatsioonide väejuhatus. Lisaks osalevad õppusel Eestis paiknevad NATO lahingugrupi kui ka õppuste ajaks siia saabuvad liitlasüksused.

„Siilil“ osaleb ligi 7100 reservväelast, 2500 ajateenijat, 2000 tegevteenistujat ning 4200 liitlassõdurit kokku kümnest riigist. Õppusel kasutatakse sadu ühikuid tehnikat, sealhulgas soomukeid, jalaväe lahingumasinaid, tanke, laevu, koptereid ja lennukeid.

Lisaks „Siilile“ viiakse samal ajal Eestis ja selle vahetus läheduses läbi mitu teist õppust. Läti korraldab õppuse Namejs, mille raames muu hulgas harjutatakse piiriülest koostööd ja juhtimisprotseduure Eesti kaitseväega. USA relvajõudude õppuse „Defender Europe“ raames tegutsevad Saaremaal koostöös kaitseliitlastega merejalaväelased ning viiakse läbi lahinglaskmisi merele. NATO Põhjadiviisi staap korraldab õppuse „Knight Legion“.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid