Haavisto sõnul on Venemaa muutunud ettearvamatuks ja on varasemast rohkem valmis suure riskiga operatsioonideks, kus tuleb ka Vene ohvreid.

Teiseks suudab Venemaa mobiliseerida naaberriikide piiridele saja tuhande sõdurini kasvavad väed ja ilma üldmobilisatsioonita.

Kolmandaks on Venemaa hakanud rohkem rääkima lõtva juttu tuuma- ja keemiarelvade kasutamisest.

Neljandaks ei austa Venemaa sõjatavasid.

Viies põhjus on Haavisto sõnul see, et seni kasutusel olnud meetmete abil ei ole rahumeelset lahendust suudetud saavutada.

Haavisto sõnul on NATO toetus Soomes järsult kasvanud. Soome tooks NATO-sse märkimisväärselt lisaväärtust muu hulgas enda tugeva rahvusliku riigikaitse tõttu.