Veel 2021. aasta edetabelis asus Eesti 15. kohal, seega on toimunud tõus 11 koha võrra. Indeksi koostamisel mõõdavad Piirideta Reporterid kohalike ajakirjanike küsitlemise teel viite näitu: poliitiline kontekst (sh sõltumatus poliitilistest mõjudest), ajakirjanduse õiguslik raamistik (sh kaitse avaldatu juriidiliste tagajärgede eest ja allikakaitse), majandusmõjud (sh väljaannete ärakasutamine omanike poolt nende muude ärihuvidega seoses), sotsiaalkultuuriline kontekst (sh ajakirjanike kaitstus avalike rünnakute vastu), turvalisus (sh ajakirjanike kaitstus füüsiliste rünnakute ja ahistamise vastu).

Eesti pälvis kõrge koha ka kõigis viies kategoorias eraldi võetuna, kuigi majandusmõjude kategoorias oli skoor pisut madalam. Piirideta Reporterid peavad Eesti meediaturgi oligopoolseks. See tähendab, et meediaettevõtted on koondunud väikese arvu omanike kätte. Leitakse, et rahvusringhäälingul on oht sattuda poliitilistesse tõmbetuultesse ning et ERRi rahastus on väike.

Leitakse ka, et kuigi üldiselt on ajakirjanike turvalisusega Eestis hästi, on koroonapandeemia tagajärjel suurenenud verbaalsed rünnakud ajakirjanike vastu. Tuuakse välja, et süsteemse psühholoogilise abi süsteemi puudumise tulemusena võib küberkiusamine viia enese tsenseerimiseni ajakirjanike poolt.