Täna, 25. aprillil, leidis üle terve riigi aset eesti keele riigieksam.

Nagu teada, on eesti keele riigieksam jagatud kahte lehte: esimene pool põhineb lugemisel, teine aga kirjandi kirjutamisel. Mis tänavu abiturientidele eksamipaberitelt vastu vaatas?

Lugemisosa

Riigieksami lugemisosa esimese variandi ülesanded tuginesid Valdur Mikita esseele „Euroopa ja läänemeresoome vahel: üks inimene, kaks kultuuri“ (teosest „Kukeseene kuulamise kunst“) ning katkendile ERR-i saate „Plekktrumm“ ülevaatest.

Teise variandi ülesandeid pidi lahendama Agnes Neieri artikli „Kui raamatud kolivad Instagrami“ põhjal.

Lugemisosa kolmas variant tugines Madis Vasseri artiklile „Hüperkulutamine massidesse“ ja katkendile Terje Homutovi artiklist „Mis peitub kiirmoe taga?“.

Neljandas variandis tuli ülesandeid lahendada Rutt Hintsi artikli „Söe- ja teraseliidu uued metallid“ põhjal.

Igas variandis oli kolm ülesannet, mis kontrollisid oskust leida tekstidest vajalikku teavet, teksti põhisisust ja üksikasjadest arusaamist ning analüüsi- ja järeldamisoskust.

Kirjand

Eksami teises osas tuli kirjutada 400-sõnaline kirjand.

Esimese variandi valinud eksaminandid pidid arutlema selle üle, kuidas mõjutab inimesi suur informatsiooni hulk.

Teise variandi kirjandis oli võimalus analüüsida kirjanduse tarbimise eripärasid tänapäeval.

Kolmanda variandi valinutel tuli analüüsida, mis mõjutab inimesi tarbimisharjumuste kujundamisel.

Neljanda variandi ülesanne võimaldas käsitleda ühiskonna valmisolekut kliimamuutuste vastu võitlemiseks.

Eksameid sooritamas pea 9000 inimest

Milline graafik abituriente edaspidi ootab?

Riigieksamite ajad on paika pandud järgmisel kujul:

 • 25. aprill 2022 - eesti keel (kirjalik)

 • 27. aprill 2022 - B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik)

 • 28. - 29. aprill; 2. mai 2022 - B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline)

 • 3. mai 2022 - inglise keel B1/B2-tasemel (kirjalik)

 • 4. - 6. mai; 9. mai 2022 - inglise keel B1/B2-tasemel (suuline)

 • 9. - 13. mai 2022- vene keel võõrkeelena B1-tasemel (kirjalik ja suuline)

 • 16. mai 2022 - eesti keel lisaeksam (kirjalik)

 • 17. mai 2022 - B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena lisaeksam (kirjalik)

 • 17. - 18. mai 2022 - B2-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena lisaeksam (suuline)

 • 20. mai 2022 - matemaatika (kirjalik)

 • 26. mai 2022 - inglise keel lisaeksam B1/B2-tasemel (kirjalik)

 • 26. - 27. mai 2022 - inglise keel lisaeksam B1/B2-tasemel (suuline)

 • 30. mai 2022 - vene keel võõrkeelena B1-tasemel (kirjalik ja suuline) lisaeksam

 • 3. juuni 2022 - matemaatika lisaeksam (kirjalik)

2022. aastal on riigieksameid sooritamas 8982 õpilast - haridus- ja noorteameti testide ja hindamise osakonna juht Aimi Püüa märkis, et neist 7411 on statsionaarses, 1370 mittestatsionaarses, 109 osaliselt mittestatsionaarses ning 92 eksternõppes.

Püüa sõnas, et eesti keele eksamit teise keelena teeb sel aastal 2474 õppurit.

Eksaminande, kes pole tänavu esimesel eesti keele riigieksami sooritamisega, leidub kokku 320.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid