Päästeamet soovitab kõigil Eesti lääneranniku rannapiirkondades elavatel inimestel veetaseme tõusu oma elamu territooriumil jälgida.

Juhul, kui vesi peaks tungima hoonetesse tuleks tähelepanelikult jälgida, et veega ei puutuks kokku elektrijuhtmed, pistikupesad ega elektrivõrku ühendatud kodumasinad.

Kuna oodata on ka tuule tugevnemist, palub Päästeamet inimestel võimalusel jääda siseruumidesse ning kellel väljas liikumine osutub möödapääsmatuks, peaksid olema äärmiselt tähelepanelikud, sest teedele ja tänavatele võivad olla langenud puud ning purunenud elektriliinid. Purunenud elektriliinidele läheneda ei tohi, see võib olla eluohtlik. Purunenud liinidest ja elektrikatkestustest palume teatada telefonile 1343.

Kõikidel majapidamistel, mille joogivee saamine sõltub elektrist, soovitatakse varuda vajalikus koguses joogivett. Inimvigastustest ning otsest ohtu kujutavatest või normaalset elutegevust takistavatest purustustest peaks teavitama häirekeskust hädaabinumbril 112.

Päästeameti kriisireguleerimismeeskond on kõrgendatud valmisolekus ning jälgib vabariigis toimuvat.