Tormihoiatust edastatakse võimalikult paljude meililistide teel ja vajadusel võetakse appi päästeteenistuse helivõimendusega auto, nagu seda tehti ka jaanuaritormi ajal.

Läänemaa päästeteenistuse direktori Olev Rosari sõnul on päästeteenistuse jõud mobiliseeritud ja veetaseme tõusu jälgitakse käepäraste vahendite abil. Ilmateenistusel ühtegi ametlikku veetasememõõtjat Läänemaal pole.

Ka Kaitseliidu Läänemaa malev kutsub hetkel oma mehi üles olema vajadusel valmis appi tulema. Talvise tormi ajal andsid Läänemaa kaitseliitlased inimeste evakueerimisel hindamatut abi. Siis aidati oma uppunud kodudest välja üle saja inimese, keda majutati Haapsalu Gümnaasiumi internaati ja tuttavate-sugulaste juurde. Vees sai kannatada üle 150 majapidamise.

Saare maakonna kriisikomisjon on hetkel olukorda tähelepanelikult jälgimas ja tuleb kokku kohe, kui olukord seda nõuab.

Pidevalt ollakse ühenduses nii päästeteenistuse, politsei kui ka piirivalvega, mille struktuurid on viidud kõrgendatud valmisolekusse.

Täna õhtust kuni homme õhtuni puhuv tormituul võib tõsta veetaset Eesti merelahtedes 100-160 cm, mis võib tuua kaasa rannaalade üleujutuse.

Saare Maakonna kriisikomisjoni esimees, maavanema kt Hans Teiv ütles raadio Kadile, et jaanuaritormi ajal tõusis veetase maakonnas 150 cm kõrgusele ning see põhjustas Kuressaares tõsiseid probleeme.

Kriisikomisjoni esimees lisas, et pärast jaanuaritormi analüüsis komisjon oma tegevuskavu ning tegi neis olulisi muudatusi, mis peaks tunduvalt minimiseerima tormist tulenevaid ohte ja riske.