Kas teie teate, kui palju sõlmisid Eesti valitsus ja KGB sügis-talvel 1991 lepinguid enne, kui NSV Liidu suurima eriteenistuse kohalik osakond oma uksed kinni pani?

Tean küll, sest osalesin selle kõige juures kui Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Komitee esimees.

Millised need lepingud või kokkulepped olid?

Savisaare, Bakatini ja minu allkirjastatud vastastikuste kohustuste protokoll 4. septembrist 1991, siis kohustuste täitmise protokoll 9. oktoobrist 1991, arhiivifondide üleandmise protokoll 24. oktoobril 1991, edasi Vare, Shironini ja minu allkirjastatud lõppakt ENSV KGB tegevuse lõpetamise kohta 18. detsembril 1991 ning samal kuupäeval Vare ja Shironini sõlmitud KGB endiste töötajate ja pensionäride sotsiaalse kaitse kokkulepe.

Hoonete, autode, relvade, eritehnika, sidevahendite üleandmise akte oli palju rohkem.

Miks üks nendest dokumentidest, 18. detsembril 1991 riigiminister Raivo Vare ja KGB kindrali Vjatsheslav Shironini vahel sõlmitud kokkulepe, oli kuni mullu sügiseni Eesti poolele teadmata?

See ei saanud olla Eesti poolele teadmata, sest Eesti Vabariigi minister kirjutas kokkuleppele alla.

Kas teie aitasite oma pojal, vandeadvokaat Sven Sillaril hankida ühest Venemaa arhiivist Vare-Shironini kokkuleppe originaali, mille ta esitas kohtuprotsessil, kus endine KGB ohvitser vaidlustas enda ja perekonna elamisloa pikendamata jätmise?

Vandeadvokaat peab oma kliendi huve kaitstes tegema kõik, et leida vajalikud tõendid.

Kuidas see tal õnnestus?

Tänu oma visadusele.

Kas teil on plaanis veel mõni niisugune dokument Moskva arhiividest üles leida ja Eestisse tuua?

Mina ei ole ühtegi dokumenti Moskva arhiividest Eestisse toonud. Muide, ükski Eesti NSV KGB tegevuse lõpetamist käsitlenud kokkulepe ei kandnud märget “Salajane”. Mõnele kirjutas Eesti pool selle maagilise sõna, mõningate asjade vastuvõtmise ja üleandmise kohta.

Näiteks?

Mõnede tehniliste vahendite üleandmise dokumendid. NSV Liidu ja Eesti Vabariigi vahel ei olnud ju salajase teabe vahetamise lepingut, milleks siis midagi salajaseks nimetada?