Dokument avaldati nädal pärast seda, kui Bushi administratsioon mõistis hukka 9. mail ajakirjas Newsweek avaldatud loo, mille kohaselt Guantanamo valvurid olevat koraani käimlast alla lasknud, et panna kinnipeetuid rääkima, teatab Reuters.

Ajakiri võttis loo tagasi pärast seda, kui see põhjustas suuri proteste Afganistanis, kus sai surma 16 inimest.

2002. aasta 1. augustist pärinev FBI dokument sisaldab ütluste kokkuvõtet, mille andis üks kinnipeetav kahes intervjuus FBI eriagendile. Dokumendi avaldas Ameerika tsiviilvabaduste ühing, kes nõudis selle valitsuselt välja kohtu otsusega.

Dokumendis kirjutab FBI agent: „Isiklikult ei ole tal [kinnipeetaval] midagi USA vastu. Kinnipidamiskoha valvurid ei kohtle teda hästi, nende käitumine on halb. Umbes viis kuud tagasi peksid valvurid kinnipeetavaid ja lasid koraani kemmergust alla.”

Pentagoni pressiesindaja Lawrence Di Rita sõnul ei ole süüdistus usaldusväärne. Ta väidab, et USA sõjaväelased küsitlesid meest 14. mail, mil see oli „väga koostööaldis ja vastas küsimustele”. Samas aga ei kinnitanud vang 1. augusti 2002 memos väidetut.

Teistes dokumentides kirjutasid FBI agendid, et Guantanamo kinnipeetavad süüdistasid USA personali koraani jalagalöömises ja põrandale viskamises, ning kirjeldasid, kuidas valvurid neid peksid.

Ühest dokumendist selgus siiski, et kinnipeetav, kes süüdistas valvurid koraani mahaviskamises ja põhjustas sellega vangide mässu, viskas koraani hoopis ise maha.