Vastavalt julgeolekunõukogu resolutsioonile, mis võeti vastu möödunud aasta 8. juunil pikendatakse rahvusvaheliste vägede mandaati vastavalt vajadusele, vahendab ETV Online.

Seda juhul, kui Iraagi valitsus teisiti ei arva. Koalitsioonivägedes teenib Iraagis praegu 160 000 meest, neist 140 000 ameeriklast.

Mitmed riigid on varem teatanud plaanist oma väed kas osaliselt või täielikult välja viia. Eesti missioon kestab Riigikogu otsusel aasta lõpuni.