Kuigi mõlema partei mõõdukad saadikud üritavad jätkuvalt leida kompromissi, soovib nii Valge Maja kui ka senati enamuse juhtkond muuta reegleid, mis annavad demokraatidele võimaluse lõputult kinni hoida kohtunike kandidatuure, teatab Fox News.

USA kongressis filibusteriks nimetatav venitustaktika annab vähemusele võimaluse lõputult venitada kandidaatide poolt või vastu hääletamisega. Üks kohtunikukandidaatidest ootab hääletust juba üle nelja aasta.

Filibusterit on võimalik katkestada, kui sajaliikmelises senatis hääletab 60 saadikut selle lõpetamise poolt. Vabariiklastel on senatis 55 saadikut.

Kuuekümne saadiku nõue tuleneb siiski senati enda poolt kehtestatud sisereeglitest, ükski seadus seda ei nõua ning senat võib oma reeglid lihtenamuse ehk 51 häälega muuta.

Senati eesistuja Bill Frist esitas ettepaneku saata kohtunikukandidaat Priscilla Owen täiskogu ette hääletusele. Kui ettepanek ei saa 60 poolthäält, lubas Frist teha ettepaneku muuta senati sisereegleid.

Demokraadid nimetavad üle 200 aasta püsinud sisereeglite muutmist tuumarünnakuks, sest see hävitab nende sõnul vähemuse võimaluse oma seisukohti kaitsta.

Mõõdukad vabariiklased püüavad kulisside taga meelitada demokraate siiski kokkuleppele, et vältida reeglite muutmist. Nad kardavad, et tulevikus, kui nad ise vähemuses on, maksab see neile kätte.

Tüli kohtunikekandidaatide üle on kestnud juba aastaid. Ajal, mil demokraadid olid kongressis enamuses, on nad täitnud föderaalkohtud üliliberaalsete kohtunikega, kes tõlgendavad seaduseid neile meelepäraselt sellistes küsimustes nagu homoabielud, legaliseeritud narkootikumid või abordiküsimused.

Olles kaotanud valimistel nii täidesaatva võimu Valge Maja näol kui ka seadusandliku võimu mõlemad kojad kongressis, on demokraadid kategooriliselt konservatiivsemate kohtunike ametisse nimetamise vastu.

Louisiana osariigist pärti vabariiklik senaator David Vitteri sõnul tahavad demokraadid tagasi lükata valimistulemusi. “Meil on valimised selleks, et saaks panna paika inimesed, kes nende eest valitsevad,” märkis ta.

Paljud senaatorid usuvad, et praegune tüli on kõigest eelmäng ülemkohtu kohtunike määramisele, kus praegu on ülekaalus liberaalsete vaadetega kohtunikud. Kuna ülemkohtu üheksast liikmest on mitmed üle 80-aastased, siis ennustatakse lähiaastatel vakantside tekkimist.

Eeldatavasti määrab president George W. Bush ülemkohtusse konservatiivsete vaadetega kohtunikud. Ka ülemkohtu liikmed peavad saama senati enamuse heakskiidu. Demokraadid kardavad, et sel juhul võib ülemkohus muuta oma 30-aasta tagust otsust lubada vabalt teha aborti. Paljud osariigid keelustaks sel juhul kindlasti abordi.