Võru-eesti sõnaraamat jõudis internetti

 (25)

Matemaatikatudengi Indrek Zolki tehtud internetiversioonis saab tutvuda ka raamatu eessõna, kasutamisjuhendi ja sõnamuutmistabelitega, märksõnade juures on ära toodud ka tüübinumbrid. Sõnaraamatu otsisüsteem võimaldab otsingut teha nii võru- kui eestikeelse sõna järgi.

Üle 15.000 märksõnaga sõnaraamatu koostas Jüvä Sullõv (alias Sulev Iva) koos töörühmaga, milles olid esindatud keelehuvilised Võrumaa eri kihelkondadest ning murdeuurijad Salme Nigol ja Karl Pajusalu. Töörühm jälgis, et Võrumaa eri paikade keelepruugid oleksid esindatud tasakaalustatult.

Kuigi võru-eesti internetisõnaraamat töötab praegu ka eesti-võru sõnastikuna, on Võru Instituudis käsil põhjalikuma eesti-võru sõnaraamatu koostamine, teatas ETAle Võru Instituut.

Võru-eesti internetisõnaraamat on kättesaadav Võru Instituudi kodulehekülje avalehelt.