VIDEO: Raudsalu: sisu loojast saab kaasvastutaja

 (35)
Andrus Raudsalu
Foto: Ilmar Saabas

Delfi juhatuse esimees Andrus Raudsalu kinnitas Delfile antud videousutluses, et kui edaspidi peaks keegi Delfi kommentaariumis või foorumites ilmunud kasutajate loodud sisu pärast portaali hagema, kavatseb Delfi kaasvastutajana kohtusse kutsuda ka kommentaatori.

Vaata videost!

Raudsalu rõhutas, et nö Leedo kohtuotsus viib Eestis käsitluse meediast tagasi minevikku, mil uut ja vana meediat hinnati ning käsitleti sarnaselt.

Riigikohus nõustus kolmapäeval alama astme kohtute seisukohaga, et Delfi internetiportaalis 24. jaanuaril 2006. aastal avaldatud artikli "SLK lõhkus plaanitava jäätrassi" juures avaldatud 20 kommentaari on au teotavad oma vulgaarse, inimväärikust alandava ja ähvardusi sisaldava
iseloomu tõttu. Riigikohtu otsuses on kirjas, et portaalipidaja on kohustatud selgelt õigusvastase sisuga kommentaaride avaldamist ennetama ja selliste kommentaaride avalikustamisel on portaalipidaja kohustatud need võimalikult koheselt portaalist kõrvaldama.

"Eesti kohus on võtnud Euroopas täiesti pretsedenditu seisukoha, mis on vastupidine kogu senisele kohtupraktikale. Samuti ei saa nõus olla sellega, et teo tegelik toimepanija millegi eest ei vastuta ja kogu
vastutus pannakse vahendaja õlule. Selline otsus ei aita kuidagi kaasa internetiruumi korrastamisele. Need inimesed, kes internetis vaenu ja vihkamist levitavad, näevad, et vastutust nende tegude eest kannab keegi teine. Selline olukord lisab läbustajatele vaid tuult tiibadesse," lausus Raudsalu. "Me kaebame otsuse edasi Euroopa Inimõiguste Kohtusse. Kommentaatorite jaoks midagi ei muutu," sõnas Raudsalu.

"Samuti jääb meile arusaamatuks, et riigikohus ei arvestanud asjaolu, et ringkonnakohtu otsuse aluseks olnud Saksa kohtupretsedenti tõlgendati ekslikult ja sisuliselt vastupidiselt Saksa kohtu otsusele, kuigi meie kaitsjad sellele eraldi viitasid," märkis Delfi juhatuse esimees.

"Juhime tähelepanu riigikohtu poolt edastatud tähelepanekule, et "märgitud kohustused kui ka hüvitise väljamõistmine kujutavad küll sõnavabaduse riivet, mis on aga õigustatud au ja hea nime kaitsega".  Delfi loodab, et loodud pretsedent saab lõpliku hinnangu Euroopas ega tingi sõnavabaduse kui ühe põhiõiguse surumist kitsastesse raamidesse."