Valmis eesti ärikeele õpikeskkond

 (1)
Valmis eesti ärikeele õpikeskkond
Tartu ülikoolVallo Kruuser / Eesti Ekspress

Tartu Ülikooli teadlased said valmis veebipõhise eesti ärikeele õpikeskkonna.

Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas on rahvusvahelise projekti "Mitmekeelne kultuuridevaheline ärisuhtlus Euroopas" raames valminud keeleõppekeskkond, mis võimaldab tasuta internetis e-õppe vormis eesti ärikeelt õppida.

Projekti siinse koordinaatori, TÜ majandusteaduskonna teaduri Anne Aidla sõnul on õppematerjalid eriti vajalikud neile, kes soovivad arendada ärikeele oskust, sest õppeteemad on turunduse, juhtimise, teeninduse ja kultuuridevahelise suhtluse valdkonnast. „Samas on need kasulikud ning jõukohased ka üldkeele õppijatele, kes soovivad arendada oma sõnavara. Tegemist on Eestis esimese omataolise keskkonnaga – keeleõppeks on küll igasuguseid erinevaid rakendusi loodud, aga otseselt eesti ärikeelele suunatud veebikeskkonda seni polnud,“ ütles Aidla.

Keeleõppija saab vaadata videoid, kuulata audiofaile ja lugeda erinevaid tekste ning teha väga erinevat tüüpi harjutusi, kusjuures koheselt on võimalik saada tagasisidet, mis läks õigesti ja mis valesti. Harjutuste koostamisel on jälgitud, et areneksid erinevad osaoskused (kuulamine, lugemine, kirjutamine, rääkimine) ja ülesannete tegemine oleks mugav ja huvitav.

Projekti eesmärk on Euroopas vähem levinud keeltes õppematerjalide koostamine ärisuhtluse edendamiseks. Samalaadsed kodulehed koostatakse vastavalt Saksamaa eeskujule Eestis, Lätis, Leedus, Rumeenias, Slovakkias, Sloveenias, Tšehhis ja Ungaris.

Ärikeele veebiõppekeskkond on kõigile tasuta ja mõeldud peamiselt eesti keelt võõrkeelena õppivatele inimestele.