Valitsusasutused peaksid viitama vabale tarkvarale?

 (23)
OpenOffice.org
OpenOffice.org

Euroopa Vaba Tarkvara Fond algatas petitsiooni, millega loodetakse kõrvaldada valitsuisasutuste veebilehtedelt viited kinnisele tarkvarale.

FSFE leiab, et kinnise tarkvara reklaam on erapoolik ning ergutab kodanikke kasutama tehnoloogilisi lahendusi, mis piiravad tarbetult nende vabadust. Valitsuse ülesandeks pole toetada teatud turuosalisi ning mitte toetada teisi. Iseäranis masendav on organistasiooni arust asjaolu kui selline tegevus aitab säilitada ülemaailmsete tarkvaraettevõtete monopole.

Valitsusasutused peaksid oma juhistes selgitama, et peale omandusliku tarkvara on olemas mitmeid muid võimalusi. Eelistada tuleks lahendusi, mis ei piira kasutajate digitaalseid õiguseid. Näiteks PDF failide lugemiseks viidata leheküljele PDFreaders.org.

Vaba tarkvara kindlustab kasutajatele õiguse kasutada (mis tahes eesmärgil), uurida (ilma saladusteta), jagada (ükskõik kellega) ning täiendada tarkvara, mida nad kasutavad. Avaõiguslikud asutused peaksid oma dokumente avaldades kasutama dokumendivorminguid, mida on võimalik lugeda vaba tarkvaraga. Selliste dokumentide lugemiseks leidub mitmeid vabavaralisi rakendusi.

Valitsus peaks andma kodanikele vabaduse ja julgustama neid kasutama vabavaralisi tarkvaralahendusi.

Petitsiooniga on tänaseks liitunud sadu organistasioone ja tuhandeid isikuid ning sellega liituda saab aadressil https://fsfe.org/campaigns/pdfreaders/petition.et.html