VALIMISMOOTOR: Delfiga tulemusteni ehk Eesti laiapõhjaliseim valimismootor aitab leida vastuse küsimusele: keda valida?

 (235)
9 erakonda, 35 küsimust!
Valimismootor
ValimismootorFoto: Graafika

Kuu aega enne valimisi on just paras aeg uurida milline võiks olla erakond, kelle maailmavaade ja lubadused on need, millega ühtivad sinu eelistused. Kuna mahukate valimisprogrammide lugemine on ju suisa omaette ettevõtmine, siis oleme selle suure töö juba ära teinud ning oma eelistuse saab leida ka küsimustele vastates. Delfi valimismootor on Eesti kõige laiapõhjalisem valimismootor, kaasates enim erakondi – üheksa. Delfi valimismootorit näed siit: valimismootor.delfi.ee!

Delfi koostas Valimismootori koostöös MTÜ Valimisvaatluse analüütikutega. Valimismootorisse on kaasatud kõik riigikogu valimistel osalevad erakonnad, mis täitsid neile saadetud küsimustiku ning millel on avalikult saadaval valimisprogramm. Kriteeriumitele vastasid Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, Eestimaa Rohelised, Isamaa ja Res Publica Liit, Keskerakond, Rahva Ühtsuse Erakond, Reformierakond, Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Vabaerakond ja Ühendatud Vasakpartei.

Ainsa valimistel osaleva parteina ei ole valimismootor arvestanud Eesti Iseseisvusparteiga, mille esindajad ei saatnud oma vastuseid küsimustikule ning mis veelgi märkimisväärsem, millel puudub ka avalikult kättesaadav riigikogu valimiste platvorm.

Teeme kiire ülevaate, kuidas "masin" töötab

Valimismootor näitab kasutaja ja erakondade vaadete kattuvust või sarnasust skaalal 0 kuni 100 protsenti, kus 0 protsenti näitab, et vaated ei kattu üldse ja 100 protsenti, et need kattuvad täielikult.

Seotud lood:

Sarnasuse mõõtmiseks tuleb valimismootori kasutajal vastata 35 väitele, mille puhul palume märkida, kuivõrd antud väidetega nõustutakse. Valiku skaala jaguneb viieastmeliselt vastuste vahel „üldse ei nõustu“, „pigem ei nõustu“, „neutraalne“, „pigem nõustun“ ja „nõustun täielikult“ ning
“seisukoht puudub”.

Täpselt samad väited esitati ka erakondadele, mille vastuste tasakaalustamiseks mõjutasid väärtuste lõplikku kujunemist ka Valimisvaatluse poliitikavaatlejad, kes analüüsisid põhjalikult
kandideerivate erakondade programme ja viimaste aastate seisukohavõtte ning tegid selle põhjal ka oma konsensusliku hinnangu. Valimismootor kontrollib seega antud vastuste kattuvust.

Nüüd pole muud kui kiirelt ja mugavalt anda oma vastus!

Valimismootor Foto: Graafika

Kui küsimused tehtud, jõuab vastaja aga olulise punktini, ehk tal avaneb võimalus anda omapoole hinnang teemade kaupa, kui oluliseks mõnda valdkonda vastaja peab.

Valdkondi on kuus - „Majandus, ettevõtlus ja rahandus“,
„Julgeolek, riigikaitse ja välispoliitika“, „Sotsiaal­ ja
perepoliitika“, „Haridus ja kultuur“, „Riigikorraldus“ ja „Põllumajandus
ja keskkond“.

Valimimootor Foto: Graafika

Kuna kõik valdkonnad ei ole vastaja jaoks ühtmoodi olulised, on küsimustiku lõpus võimalus märkida, millised valdkonnad on valimismootori kasutajale olulised või milliseid teemasid ei peeta enda jaoks ei oluliseks ega ka ebaoluliseks.

Seejärel kui suur vastamistöö on tehtud, on aeg asuda tulemusi vaatama!

Valimismootor pakub tulemusi kahte moodi, esiteks pakub traditsioonilist järjestust kattuvuse protsendipunktide alusel (koostab graafiku, kui mitu protsenti kattub sinu nägemus erakonnaga) ning teiseks võimaldab vaadata oma nägemuse kattumist nn ämblikvõrgult.

Tulemuste näide järjestikku:

valimismootor Foto: Graafika

Tulemuste näide radaril: kuidas nn ämblikuvõrgust aru saada?

Maailmavaate nn ämblikuvõrk on tegelikult radar, millelt saad kerge vaevaga aimu, kuidas sinu maailmavaade kattub mõne erakonna omaga. Radar asetab valimismootoris esindatud kuus valdkonda ühele pildile - mida kaugemale radaril erakonna vaadete serv keskmest ulatub, seda
tõenäolisemalt näed erakondadega asju sarnaselt.

Esile on toodud kuus valdkonda. Vaata, milline punkt on teljel keskosast kõige kaugemal ja see ongi erakond, kes selles valdkonnas on sinuga sama meelt. Kui aga vaatad graafikul tervikuna, siis selle erakonnnaga, kelle "ala" on kõige suurem, on sinul vastajana ka kõige suurem ühisosa.

Tulemuste lehel Valimismootoris on graafik ka interaktiivne, seega hiirega pildil liikudes, kuvab ta ka kattuvuse protsendipunktid erakondadega. Põnev!

Mine lehele valimismootor.delfi.ee ja saa teada, kelle vaadetega kattuvad Sinu eelistused!

Tarku valikuid!

valimismootor Foto: Graafika


.

Valimismootor Foto: Graafika