Valdo Randpere: Ma ei soovita anda valimistel hääli väikestele erakondadele

 (339)
Sinimägede 69. aastapäev, Mart Helme
Mart Helme Sinimägede 69. aastapäevalFoto: Hendrik Osula

Kas Reformierakond on hulluks läinud või alla andnud – see on küsimus, mis tõuseb vist paljude lugejate pähe, kui nad poliitanalüütikute üllitisi Tallinna valimiste teemadel loevad. Õige vastus on, et me ei ole ei alla andnud ega ka hullunud.

Reformierakonna eesmärk neil valimistel on saada neil valimistel rohkem hääli kui eelmistel. See muudab meie hääle volikogus kõvemaks ja on esimene samm teel sellele, et Tallinn saab uue, euroopaliku linnavalitsuse. Kui me need eesmärgid saavutame, on valimised meie jaoks võidetud. Kas me peame seda võitu reaalseks – täiesti kindlasti. Mis on selle võidu saavutamise eelduseks – tooksin välja 3 asja. 

Esiteks – valimisprogrammid. Reformierakond läheb nendele valimistele vastu programmiga, mille märksõnadeks on lapsed-noored, teed ja tänavad ning transpordi areng.

Kõik meie lubadused on tagatud kas eelarveliste prioriteetide muutmise, kokkuhoiu või lisavahendite kaasamisega. Laste-noorte valdkonnas lubame suurendada lasteaedadele mõeldavat lastehoiu raha seniselt 106lt eurolt kuus 130ni ning lisaks sellele investeerime uute lasteaedade ehitusse ja vanade remonti igal aastal vähemalt 6 miljonit eurot. Ka kahekordistame linna poolt makstavat sünnitoetust.

Mis puudutab Tallinna teid ja tänavaid, siis on selles valdkonnas on probleemiks, et Tallinna linn alarahastab krooniliselt teede ja tänavate jooksvat remonti. Seetõttu lagunevad teed kiiremini, kui neid remontida jõuab.

Seotud lood:

Meie lubame jooksvasse remonti panustada vähemalt 15 miljoni euro eest aastas. See tagab Tallinna teede ja tänavate olukorra järk-järgulise paranemise ning peatab praeguse trendi, kus teed on alarahastatuse tõttu igal kevadel järjest hullemas seisus. Lisaks jooksvale remondile ja teede olukorra järk-järgulisele parandamisele seisame head selle eest, et saaks valmis ehitatud Russalka juurest sadamani kulgev Põhjaväila ümbersõit ja Haabersti eritasandiline ristmik. See tõstab Tallinnas liiklemise uuele kvaliteeditasemele ja vähendab oluliselt ummikuid. 

Tallinn vajab tiigrihüpet ühistranspordiga liiklemisel. Probleemiks on täna see, et eri transpordiliigid linna sees (tramm, buss, troll) ja väljas (rong, buss, lennuväli) ei suubu ühte keskusse. Eri ühistranspordi liikidega sõitmine on ebamugav ja ei teki sünergiat.

Erinevate transpordiliikide kokku koondamine annab kõige suurema logistilise efekti. Soovime koostöös riigiga rajada Tallinnasse Ülemiste ühistranspordikeskuse, milles toimiks korraga rongi-, lennu- ja maanteetransport. Selle eesmärgiks on otsustavalt tõsta ühistranspordiga liiklemise kvaliteeti nii Tallinnas kui Eesti tervikuna. Ühistranspordiga peab olema võimalik mugavalt liigelda nii Tallinna sees kui ka pealinnast välja sõites ning eri transpordiliikide kasutamine peab olema sujuv.

Ka Rail Balticu äsja avaldatud trassivariandid näevad ette reisijate terminali loomise Ülemistele. Rõhutan, et sellise mastaabiga projektide elluviimiseks on vaja linna ja riigi koostööd.

Teiseks – võimalik koostöö praeguste opositsioonierakondadega. Olen juba pikka aega olnud seda meelt, et valijatele mõjuks motiveerivalt teadmine, et praegused kolm opositsioonierakonda Tallinnas – IRL, SDE ja Reform – on võimelised pärast valimisi koostööd tegema ja koos linna valitsema.

Selline teadmine võiks anda paljudele linnaelanikele, kes on lootust kaotamas pääsemaks praegusest linnavalistusest täiendava tõuke minna ja osaleda valimistel. Minu arvates oleks veel parem, kui opositsioonierakonnad juba enne valimisi suudaks kokku leppida ühisosas meie programmides, mille valimisvõidu korral igal juhul ellu viime. Ma usun, et see ühisosa on päris arvestatav ja võiks olla ka huvitav linnaelanikele. Sellise kokkuleppe eelduseks on, et SDE otsustab ja ütleb avalikult välja, kas ta soovib peale valimisi teha koostööd Keskerakonnaga või IRL-i ja Reformiga. Üksi nad midagi linnas ära ei tee ja jutt sellest, et küll me pärast valimisi otsustame, on lihtsalt valijatele hämamine. Kui tahate peale valimisi jälle Keskerakonnaga koos sehkendada, siis olege ausad ja öelge seda juba praegu.

Kolmandaks - valimisvõidu saavutamise eelduseks on valijate aktiivsus ja häältekao ärahoidmine. Tegelikult on Tallinna juhtimise muutmiseks vaja ainult seda, et kõik, kes sellist muudatust näha soovivad, valimistel osaleksid. Seda on lihtsam öelda kui saavutada ja ega mul ei ole ka ühtegi revolutsioonilist ideed selles suhtes, kuidas inimeste valimisaktiivsust oluliselt kasvatada. Saan ainult kõigile südamele panna, kes tänase linnavalitsusega rahul pole – minge valima. See on ainuke rahulolematuse väljendusviis, mis võib ka tulemuse anda. Kõik muu on lihtsalt ving-ving situatsioon, mis võib mõjuda küll ennastrahuldavalt aga ei anna reaalseid tulemusi.

Ja kui te juba valima lähete, siis kaks soovitust teile minu poolt kaasa. Esiteks - hääletage oma siseveendumuse järgi. Teiseks - katsuge olla pisut pragmaatilised ning mitte raisata oma häält nende väikeste valimisliitude ja erakondade peale, kes suure tõenäosusega volikokku ei pääse, kuna ei ületa valimiskünnist kogu linna ulatuses. Väikestele jõududele antud hääled ei lähe mitte ainult kaotsi vaid muutuvad reaalsuses Keskerakonnale antud häälteks. Keskerakond on sellest väga teadlik ja soosib nii mõndagi sellist gruppi teadlikult enne valimisi. Kui te tahate tegelikku muudatust Tallinna juhtimises, siis ärge laske ennast sellistest mängudest hullutada ja tehke oma valik seekord mitte ainult südame vaid ka mõistusega. Sest kaalul on Tallinna ning tallinlaste tulevik.