Uusimad DVD-kirjutajad (II)

 (17)

Testimiseks sain OEM versiooni, millel pole ei karpi ega plaaditoorikuid kaasas. OEM versiooni hind on 9490 kr, karbiversioon tuleb umbes 400 kr kallim.  Kaasas oli Instant CD/DVD 6.4 tarkvara firmalt VOB, karbiversioonis on ka videoplaadi koostamise tarkvara MyDVD 3 Sonic Solutions’ilt. Instant CD/DVD koosseisus on kuus programmi: Instant Copy plaadikoopiate tegemiseks, Instant Backup failide varukoopiate tegemiseks, Instant Write (pakettkirjutamine), Instant Video videoplaatide tegemiseks ja Instant Music heliplaatide tegemiseks. Plaadil oli ka MS Windows Media Player 7.0, mida Windows 2000-s ei ole. Tarkvara on umbes samade võimalustega, mis HP DVD-kirjutajal.

DVR-104 loeb kõikvõimalikke plaate, sh konkureerivaid DVD+R ja DVD+RW vormingus kirjutatud plaate. Eelmise, A03 versiooniga võrreldes on suurendatud DVD lugemiskiirust — 4x asemel on see nüüd 6x. Puhvri tühjenemiskaitse töötab nüüd nii CD- kui DVD-plaatide kirjutamisel. Vähendatud on ka ventilaatorimüra (HP DVD-kirjutajal ventilaatorit ei olegi). Üldiselt on seade vaikne. 

DVR-104 kirjutab DVD-R, DVD-RW, CD-R ja CD-RW plaate. Kiirused on DVD: 2x1x6x, CD: 8x4x24x. DVD-R kirjutamiskiirus 2x ehk 2770 KB/s on veidi väiksem HP dvd200i 2,4x kiirusest (3247 KB/s). DVD-RW kirjutamiskiirus on sellest veel kaks korda väiksem.

Kirjutasin mõlemat tüüpi plaatidele sama 3,49GB filmi, millest oli juttu artikli esimeses osas. Kirjutamisel kasutasin HP tarkvara, et tulemused võrreldavad oleksid. RiDATA DVD-R plaadile kirjutamiseks kulus minu suureks üllatuseks 74 minutit, nagu ka Pioneeri DVD-RW plaadile kirjutamiseks (kirjutamine ise võtab küll umbes poole võrra vähem aega, kuid sellele järgneb kontroll, nii et plaadi saab kätte alles 74 min pärast). Ilmselt leidis seade, et tegemist on 1x kirjutamiskiirust võimaldava DVD-R plaadiga. Plaadil polnud kiiruse piirangu kohta mingit märget. Kirjanduse andmetel tagavad 2x kirjutamiskiiruse vaid tuntud firmade, nt Panasonic, Maxell, Pioneer ja TDK, plaadid, mis muidugi on ka kallimad. 1x kiirusega kulub 4,7GB DVD-RW ja ka DVD-R plaadi (mis tegelikult mahutab 4,38GB andmeid) kirjutamiseks seega umbes 93 minutit.

Ees ootas ka teine ja seekord positiivne üllatus. DVD-R ja ka DVD-RW plaate luges minu NEC5500A DVD-seade, mis DVD+RW plaate ei lugenud. DVD-R plaate (ja ka DVD+R plaate) lugesid kaupluses olevad Denveri, GRANTi ja Samsungi DVD-pleierid. DVD-RW plaati luges ainult viimane. Vanemat tüüpi Panasonic DVD A-100 DVD-pleier ei lugenud ei DVD-R ega DVD-RW plaate, nagu ka konkureerivaid DVD+R ja DVD+RW plaate.

Kokkuvõtteks tuleb tõdeda, et tänase seisuga on DVD-kirjutaja kättesaadav vaid jõukale ostjale, kuna maksab umbes 5 korda rohkem kui CD-kirjutaja. Kallid on ka plaaditoorikud. Ühekordselt kirjutatav DVD-plaat on vähemalt 10 korda kallim CD-R plaadist (normaalne oleks 5-6 korda). 2x kirjutamiskiiruse jaoks ei sobi mitte kõik DVD-R toorikud. Plaadi täiskirjutamine võtab palju aega. Varsti ilmuvad 4x kirjutamiskiirust võimaldavad seadmed peaks viimase puuduse kõrvaldama. Praegu on rohkem levinud DVD-R vormingut kasutavad seadmed. Kiiresti kasvab ka DVD-R plaatide toodang. Kui DVD+R plaatide hinnad langevad DVD-R tasemele, siis võivad DVD+R/RW seadmed tulevikus domineerima hakata, seoses korduvkirjutamise eelistega.

Pioneer DVR-A04 (DVR-104) eelised: DVD-R/RW plaadid on tunduvalt odavamad konkureerivatest DVD+R/RW plaatidest ja neid on müügil rohkem. Väidetavalt on DVD-R kõige paremini ühilduv plaadivorming (tegelikult on sama hästi ühilduv ka DVD+R).

Puudused: Aeglasem kui DVD+R/RW kirjutajad. 2x DVD-R kirjutamiskiiruse tagavad ainult paremad (kallimad) plaadid. DVD-RW plaatidel vaid 1x kirjutamiskiirus. Nende plaatide redigeerimine pole võimalik eelnevalt olemasolevat sisu kustutamata.

Et eelmises artiklis toodud DVD-plaadi maht vaidlusi põhjustas, lisan selgituseks järgmise tsitaadi.

The “official” DVD disc sizes are confusing because they do not follow the conventions used for other digital media. In the DVD world, 1 Gigabyte is 1,000,000,000 bytes, whereas in the computer world, 1 Gigabyte is 1,073,741,824 bytes. Therefore a 4.7-GB computer hard disk contains more data than a 4.7-GB DVD. In other words you can only fit up to 4.38GB of data, as with DVD-R/-RW/+RW media.