Toomas Hendrik Ilves: See sõda on proovikivi

 (151)
Toomas Hendrik Ilves
Foto: Andres Putting

Hea Eesti rahvas.

Me kõik, kes me peame kalliks demokraatlikke väärtusi ja vabaduse ideaale, toetame täna Gruusiat. Demokraatlik Euroopa riik on langenud agressiooni ohvriks.

Maailm, eriti aga Euroopa Liit ja NATO ei saa selles olukorras jääda lihtsalt pealtvaatajaks. Selleks toimuvad need sündmused meile liiga lähedal ning rahvaga, kes soovib oma tulevikku siduda Euroopa ja euroopalike väärtustega.

Me peame kasutama kõiki meie käsutuses olevaid võimalusi sõjategevuse viivitamatuks lõpetamiseks ja edasiste ohvrite vältimiseks Gruusia territooriumil.

Just sel põhjusel otsustasid Balti riikide, Poola ja Ukraina juhid ühiselt külastada täna Gruusia pealinna Tbilisit. Me jätkame üheskoos oma tegevust ÜRO-s, Euroopa Liidus ja teistes rahvusvahelistes organisatsioonides selle nimel, et leida kiire ja kestev lahendus puhkenud konfliktile.

Vene-Gruusia sõda on proovikiviks Euroopa Liidule Euroopa julgeoleku kujundamiseks tulevikus. Euroopa peab kogu oma senise julgeoleku ja välispoliitika ümber hindama ning uue reaalsusega kooskõlla viima. Me peame põhjalikult läbi mõtlema, mida tähendab oluliselt muutunud julgeolekukeskkond Euroopa naabruses Eesti jaoks.

Eestit kui Euroopa Liidu ja NATO liikmesmaad ei ähvarda otsese välisagressiooni oht. Meie inimesed ei pea kartma ega tundma end ohustatuna.

Eesti peamine julgeolekugarantii on meie rahvusvaheline usaldusväärsus — endale võetud kohustuste täitmine, meie valmisolek osaleda Euroopa ja maailma probleemide lahendamisel.

Eestis aga ei tohi me kiirustades langetada otsuseid, mis kahandavad meie riigi kaitsevõimet või nõrgestavad meie sisemist julgeolekut. Meie parlamendil ja valitsusel lasub suur vastutus leida piisavad võimalused meie riikluse tugevdamiseks.

Ma soovin meile kõigile selle saavutamiseks jõudu ja rahulikku meelt.