TOM: Usuhullusest

 (1356)

Usuhulluse propageerimine massiteabevahendites on kuritegelik ning inimvaenulik tegevus.

Piibli järgi treis Jumal neitsi Maarjale tite ja sokutas siis untsu läinud piiga tohmakale Joosepile naiseks, kes siis ka Jeesuse, Jumala poja üles kasvatas. Joosepi kasupoja ristilöömine näitab, et Jumal lausa naudib inimeste piinu ja selle sadistliku naudingu ihalemine ei takista isegi oma poja, Jeesuse, tapmist.

Piibel propageerib vägivalda (Kain tappis Abeli, Soodoma ka Komorra hukkumine, jne. jne.) ja meie igapäevane elu näitab, et Jumal ei soovigi kedagi kaitsta. Jumala vaikival heakskiidul tapetakse terveid rahvaid (holokaust), sooritatakse massimõrvu (GULAG), ja tehakse terroriakte (11. sept. 2001, USAs). Kõikvõimas Jumal, kes oli suuteline looma maailma, looma maa peale taimed, loomad, linnud, roomajad, jms., ja ka inimese, ei tee midagi, et niisuguseid õnnetusi ära hoida, olgugi, et see peaks olema tema võimuses.

Siit järeldus — Jumal soosib süütute inimeste tapmist ja naudib nende surma, piinu ja kannatusi.

Teen ettepaneku keelustada raadios ja televisioonis mõrtsukjumalat propageerivad ususaated ning keelustada igasugune usuhullude propaganda nii meedias kui ka reklaamis, jms.