TOM: Riigikirikud prügikasti!

 (1210)

Põhiseadus sätestab üheselt, et riigikirikut ei ole. Sellest hoolimata jätkab Vabariigi Valitsus riigikiriku mitteametlikku sisseseadmist. EV Valitsuse praegune tegevus ristiusu (eriti luteriusu) levitamisel on võtnud sellised mõõtmed, et praktiliselt on kehtestatud riigikirik.

Tuleb vastu võtta seadus, mis keelab usundiõpetuse koolides ja kaplanaadi tegevuse sõjaväes. Vastasel korral on meil Euroopa kõige tagurlikum suhtumine usuvabadusse ning valitsus tuleb kaevata Riigikohtusse Põhiseaduse rikkumise pärast.

Riik on seni rahastanud kristlikke struktuure igal aastal kümnete miljonite kroonide ulatuses. Ainuüksi Eesti Kirikute Nõukogu ülalpidamiseks makstakse käesoleval aastal 3,9 miljonit krooni. Vastupidine on riigi suhtumine aga eesti omausulisi ühendavasse Maavalla Kotta. Koda tegutseb puhtalt omafinantseerimisel ning seda ootab vastavalt uuele Kirikute ja koguduste seadusele 2004. aastal sundlikvideerimine.

17. oktoobril allkirjastasid peaminister Siim Kallas ja luterliku kiriku peapiiskop Einar Soone Eesti Vabariigi Valitsuse ja Eesti Kirikute Nõukogu vahelise ühishuvide protokolli, millega riik kohustub tagama teatud kristlike struktuuride rahastamise. Vastavalt ühishuvide protokollile tagab riik usuõpetajate ja kaplanite riikliku tellimuse, kaplanaadi asutamise lisaks armeele lennujaamades, raudteejaamades, sadamates, politseis ja haiglates ning kristlike hoolekandeasutuste üleriigilise võrgu loomise. Lisaks on dokumendis deklareeritud koostööd usundite õpetamise alal (õppekavad, õppematerjal).

Lisan siia Haridusministeeriumis ringleva usundi (usu)õpetuse programmi:

1.–3. klass


 • Õpilaste oma eluküsimused
 • Piibel. Lauluraamat
 • Vana Testament
 • Jeesuse elu ja õpetus

4.–6. klass


 • Jeesuse elu
 • Oma kirik. Kogudus
 • Meie Isa palve
 • Jeesuse õpetused maailmariigist
 • Apostel Paulus
 • Kirikuaasta
 • Kristlaskond: üks usk, erinevad uskkonnad.
 • Ristiusk erinevates maades
 • Kristlik eetika ja moraal
 • Kristlik elu

7.–9. klass


 • Piibel — kristliku elu alus
 • Teisi maailmausundeid
 • Kirikuajaloo sõlmsündmusi
 • Üldinimlikud küsimused ja inimelu
 • Usuelust Eestimaal
 • Kristlik elulaad
 • Apostlik usutunnistus

Gümnaasium


 • Maailma usundid
 • Inimene ja Jumal piiblis. Dogmaatika
 • Kristlik kirik eile ja täna. Kristlik eetika