TLÜs toimub avalik loeng internetist ja meediast


TLÜs toimub avalik loeng internetist ja meediast
Foto: Andres Putting

Neljapäeval, 3. novembril algusega kell 16 toimub Tallinna Ülikoolis uue meedia ja infoühiskonna professori Robin Manselli Studia Generalia avalik loeng „Ühiskonna ettekujutused tehnoloogiast“.

Loengus käsiteldakse kaasaegsate kommunikatsioonisüsteemide tuleviku.

Loengu lähtepunktiks on tõdemus, et tänasel internetiajastul eksisteerivad märkimisväärsed erinevused arusaamas, milleks on kaasaegsed kommunikatsioonisüsteemid loodud ja milline peaks olema nende tulevik. Antud konflikt on kaasaegse meediapoliitika ja trelekommunikatsioonisektori reguleerimise peamiseks väljakutseks.

Kui nimetatud ja sarnaseid konflikte, mis kõik kaasnevad tehnoloogilise süsteemi kasvava komplekssusega, põhjalikult uurida, on võimalik jõuda uute poliitikate ja valitsemisviisideni, mille kõigi eesmärgiks „hea ühiskond“. Loeng keskendubki võrgu- ja teadmusühikonnale eripäraste konfliktide, paradokside ja väljakutsete analüüsile ning vaatleb regulatiivseid viise, mille abil jõuda paremate meediateenuste, parema interneti ja paremate tehnoloogiateni.

Professor Robin Manselli Studia Generalia ingliskeelne loeng toimub neljapäeval, 3. novembril algusega kell 16 Mare õppehoone Tallinna saalis (Uus-Sadama 5, ruum M-218). Loengut salvestatakse ning seda on võimalik pärast loengu toimumist näha Tallinna Virtuaalses Ülikoolis.

Robin Mansell (sünd. 1952) on Londoni Majandusülikooli (London School of Economics and Political Science) uue meedia ja infoühiskonna professor. Ta on täna üks maailma juhtivaid teadlasi infoühiskonna laiema kontseptualiseerimise osas. Tema uurimisvaldkond on infoühiskonna ja infotehnoloogiate regulatsioon ning seonduvad sotsiaalmajanduslikud aspektid.

Robin Manselli teadustöö enamik esindab institutsionalistlikku poliitökonoomilist lähenemist meedia- ja kommunikatsiooniuuringutele. Teadlasena seisneb Robin Manselli erakordsus sisulises interdistsiplinaarsuses – võimes sügavuti mõista ja kasulikult lõimida kriitilisi kultuuriuuringuid, sotsioloogilisi lähenemisi, meedia- ja informatsiooni-ökonoomikat ning lisaks ka tehnoökonoomilisi innovatsiooniuuringuid, ennekõike institutsionialistlikku / evolutsionistlikku majandusteadust. Tema spetsiifilisem uurimishuvi seondub arenguriike toetavate info-, telekommunikatsiooni- ja innovatsioonipoliitikate väljatöötamisega.

Mansell on olnud ka hämmastavalt viljakas autor, tema kirjutatud või toimetatud raamatuid on ilmunud enam kui tosin, lähiajal on ilmumas veel kaks. Autoripositsiooni osas on senistest ehk olulisim 2000. aastal ilmavalgust näinud ja koos elukaaslasest majandusteadlase Edward W. Steinmülleriga osaliselt kahasse kirjutatud „Mobilizing the Information Society: Strategies for Growth and Opportunity“. Seni viimastena ilmunud väljaanded on mahukad tema toimetatud ja tema ekspertvaldkondi kokkuvõtvad suurkirjastuste artiklitekogumikud: "The Oxford Handbook of Information and Communication Technologies“ (Oxford University Press, 2007), „The Information Society“ (neli köidet, Routledge, 2009), „Handbook on Global Media and Communications Policy“ (Blackwell-Wiley, 2011). Robin Manselli kohta saab lisainfot Vikerkaares ilmunud usutlusest „Infoturg ja digikultuur“.

Studia Generalia on avalike loengute sari, mis koosneb Tallinna Ülikooli õppejõudude, teadlaste ja ülikooli külalislektorite avalikest loengutest. Igal inimesel, kes ülikooli ustest sisse astub, on võimalik autoriteetsete mõtlejate eestvedamisel ühiskonda puudutavatel aktuaalsetel teemadel kaasa rääkida. Avalikud loengud toimuvad üks kuni kaks korda kuus neljapäeviti. Loengutesse kuulama ja diskuteerima on oodatud kõik huvilised nii Tallinna Ülikoolist kui ka väljastpoolt. Juba toimunud loenguid on võimalik vaadata Tallinna Virtuaalses Ülikoolis.

Tallinna Ülikooli Studia Generalia sari on üle-eestilise Teadusaasta sündmus.