Tiigrihüpe jagab koolidele arvutiraha

 (6)
tiigrihüpe

Tiigrihüppe Sihtasutus kuulutab üldhariduskoolidele välja konkursi Innovaatiline Kool 2011, mille raames toetatakse koolides läbiviidavaid infotehnoloogiavaldkonna arendusprojekte.

Konkursile saab toetuse taotlusi esitada tegevustele, mille käigus valmib uus terviklik IKT teenus, lahendus, süsteem vms. Projektide hindamisel arvestatakse nende innovaatilisust, samuti peab konkursile esitatav ettevõtmine toetama uue õppekava läbivate teemade tehnoloogia ja innovatsioon käsitlemist.

Taotlusesse võivad kuuluda kõik innovaatilise projekti elluviimiseks vajalikud IKT kulutused, sh riistvara, tarkvara, võrguehitus, võrguseadmed, projektijuhtimise tasu, koolituskulud, õppematerjalide või õpitarkvara loomine jne.

Taotluste esitamise tähtaeg on 1. september 2011. Konkursi tingimustega saab tutvuda Tiigrihüppe SA koduleheküljel