Tasuta haridus kui arengu pidur

 (36)
Tasuta haridus kui arengu pidur
Foto: Andres Putting

Teatavasti on Eestis sellest aastast haridus tasuta - tore! Mida see aga sisuliselt rahva arengule kaasa toob, olete mõelnud?

Tartu ülikooli mõni teaduskond jätab alles kaugõppe vormi, kuid kuna raha enam õppijatelt küsida pole võimalik, maksab ülikool sellele sisuliselt peale. Kardan, et see pole jätkusuutlik ning ka need mõned teaduskonnad, mis sellist tasuta õppevormi on otsustanud jätkata, lõpetavad "heategevuse" rahalistel kaalutlustel varem või hiljem.

Aga nüüd tasuta haridusest! Kas võiks paremat tahtagi, kui et ühes riigis on haridus tasuta! Paraku, võiks küll. Tasulist nimelt.

Miks? Näitlikustan selle ühe hüpoteetilise stsenaariumiga. Oletame, et olete lõpetanud ülikooli mingil erialal, kuid mingil põhjusel (koondamine, tervislik seisund jpm)pole teil ühel hetkel võimalik sellel erialal jätkata. Olete õpihimuline ja sooviksite omandada uue eriala, kus näete enesel olevat perspektiivi.

Või teine stsenaarium: olete juba keskealine, pole teinud tänapäevaseid riigieksameid, lihtsalt lõpetanud keskkooli. Omal ajal polnud teil võimalik kõrgkooli minna, kuid nüüd, kus pere ja lapsed pole enam takistuseks, sooviksite seda teha ja omandada eriala, millest olete alati mõelnud!

Aga - nüüd - ei, te ei saa seda teha, sest riik võimaldab inimesele tasuta vaid ühe eriala! Ja kaugõppe tasulist vormi enam pole!

Mis te peale hakkate, ma ei tea. Kuid mulle on siiamaani jäänud arusaamatuks, mida riik on soovinud õigupoolest saavutada selle reformiga!? Takistada ümberõpet? Takistada enesetäiendust? Piirata eestlaste läbi aegade kiidetud õpihimu? Takistada ülikoolidel ja õppejõududel inimväärset äraelamist? Ruineerida mõnede inimeste šansid paremale toimetulekule?

Loetelu võiks jätkuda, aga mis mõtet. Loodan, et lihtsalt mina ei saa ivast aru ja kõik teised saavad ja et kasu tasuta haridusest on suur...