Tallinna vangla kinnipeetavate näljastreik jätkub


Vahepeal näljastreikijate arv vähenes, kuid kahe päevaga liitus protestijatega 14 kartserist vabanenud vangi. Vangla juhtkond on nälgijatega läbirääkimisi pidanud, kuid tulemusi pole need andnud, ütles Tallinna vangla direktor Ülo Kabruska neljapäeval BNS-ile.

"Ma ei saa ega kavatse vangide ebaseaduslikele nõudmisetele järele anda," sõnas Kabruska.

Kaks streikimisele õhutajat paigutas vangla juhtkond kartserisse, kuna nende juures leiti kirju, mis kutsusid üles näljastreigiga ühinema.

Näljastreikijatest 35 on kirjutanud vangla juhtkonnale avalduse, milles nad protestivad peamiselt selle vastu, et vanglahoonele paigaldati uued plokkaknad, mis ei võimalda kinnipeetavatel korruste vahel niidi abil kirjakesi vahetada. Uued aknad halvendavat vangide sõnul ka kambrite ventilatsiooni.

Vangid põhjendavad nälgimist ka sellega, et nende omastel pole õigust vanglasse tubakatooteid ja kodusvalmistatud toite tuua. "Tegemist on ebaseaduslike nõudmistega," ütles Kabruska. "Sigarettidega võidakse vanglasse toimetada narkootikume, samuti pole lubatud vanglasse tuua kergestiriknevaid toiduaineid, näiteks pirukaid."

Uuematest vangla sisekorra eeskirjadega vastuolus olevatest vangide nõudmistest tõi Kabruska neljapäeval näitena välja selle, et vangid nõuavad ka kartseris karistust kandavatele vangidele õigust saada neile omastelt vanglasse toodud toitu.

Viimati pidasid vangid näljastreiki augustis, kui keskvangla 26 tuberkuloosihaiget vangi keeldusid söömast. Vangid põhjendasid toona nälgimist keskvanglas valitseva stagnatsiooniga ja sellega, et nende avaldused ja kaebused jäävad tihti läbi vaatamata.