Susi soovib vahetada Nordi Audentese vastu

 (11)
Mart Susi
ETA FOTO

Concordia ülikooli endine rektor ja pankrotistunud OÜ Concordia Varahaldus juhatuse liige Mart Susi tegi esmaspäevasel firma võlausaldajate koosolekul ettepaneku anda Concordia ülikool Nordi asemel Audentesele.

OÜ Concordia Varahaldus võlausaldajad otsustasid sellest hoolimata alustada alates 1. augustist Concordia pankrotivara müügiga.

Pankrotihaldur Toomas Saarma ütles BNS-ile, et koosoleku päevakorras oli võlgniku ettepanek laenu võtmiseks. “Enne kui see jutuks tuli, loobus võlgnik mais tehtud ettepanekust ning esitas uue, mille rahastajaks oleks Audentes,” sõnas Saarma.

“Tänasel hetkel võeti see üldkoosoleku poolt teadmiseks. kuid arvestades, et see ei pruugi olla lõplik, otsustati alustada 1. augustist pankrotivara müügiga, tulenevalt pankrotiseaduse 76. paragrahvist,” lisas Saarma.

Seni on võlgnikul võimalus täpsustada oma kompromissettepanekut.

Mais tehtud ettepanku järgi oleks Concordia läinud Akadeemia Nordile.

Akadeemia Nord pressiesindaja Tambet Mumma teatel oleks Nord maksnud Concordia eest 10-12 miljonit krooni, kuid Audenteselt saab võlgnik kaheksa miljonit.

“Meiepoolne nõudmine oli see, et leitakse vahendid või meetodid, mis kataks pankrotimenetluse kulud pankroti väljakuulutamisest kuni kompromissi kinnitamiseni. Esitasime tingimusi läbi Susi, kuidas tema oma rahastajatega suhtles, ei oska kommenteerida,” ütles Saarma.

Mumma sõnul oli Akadeemia Nordi tingimuseks, et kohe määrataks Concordia rektori kohusetäitjaks Nordi õigusteaduskonna dekaan professor Igor Gräzin. “See oleks võimaldanud säilitada Concordia akadeemilist struktuuri. Kuna seda ei tehtud, vähenes ka Nordi-poolne huvi, mis siiski ei tähenda, et Nord oleks omapoolsetest lubadustest taganenud,” teatas Mumma.

Concordia võlanõuete esitamise tähtaeg lõppes 7. juulil. Nõudeid on esitatud üle 70 miljoni krooni.

Saarma sõnul tuleb võlausaldajate järgmine koosolek pärast 8. augusti.