Sideteenuste kvaliteedist nüüd parem ülevaade

 (13)
sideteenuste kalkulaator

Sideameti koduleht pakub head ülevaadet sideteenuste kvaliteedist ettevõtete lõikes ning GSM, Kõu ja klienditeeninduse kvaliteedist.

Sideameti veebilehel saab võrrelda sideteenust osutavate ettevõtete erinevaid kvaliteedinäitajaid. Ettevõtteid saab võrrelda rikete esinemissageduse, rikete kõrvaldamise kiiruse ja muude statistiliste näitajate osas.

Veebilehel on võimalik tutvuda ka mobiiltelefoniteenuse kvaliteedi mõõtmiste tulemustega, mis Sideamet viis läbi Tallinnas, Tartus ja mõnel maanteel, ning ka CDMA-450 internetiteenuse „Kõu“ kvaliteedi mõõtmise tulemustega Pärnu maakonnas.