Riigikantseleis alustas tööd IKT-nõunik

 (7)
Riigikantseleis alustas tööd IKT-nõunik
Foto: Andres Putting

Esmaspäevast alustab Riigikantselei strateegiabüroos tööd info- ja kommunikatsioonitehnoloogia nõunikuks valitud Siim Sikkut.

Sikkuti eelmine töökoht oli Eesti Arengufondis, kus ta tegeles maailma äri- ja majandustrendide seiramise ning tärkavate turgude tulevikuarengute analüüsiga.

Samuti oli ta arengufondis üheks Eesti majanduse kasvuvisiooni koostamise kavandajaks, Eesti töötleva tööstuse tuleviku teemalise seireprojekti juht ning osales Eesti IT tuleviku alases seires «EST_IT@2018».

Lisaks nõustab ta koosseisuvälise eksperdina rahandusministeeriumi 2014-2020 perioodi EL-i eelarve vahendite siseriikliku planeerimise ettevalmistustes.

Aastatel 2005 - 2008 töötas Sikkut rahandusministeeriumi riigieelarve osakonnas arengutalituse juhataja ja riigieelarve osakonna juhataja asetäitjana. Tema ülesanne oli juhtida 2007-2013 EL struktuurivahendite planeerimist, koordineerida riikliku strateegilise planeerimise süsteemi ja riigi finantsjuhtimise arendamist.

Sikkut on lõpetanud bakalaureuse kraadiga Princetoni ülikooli USAs majanduspoliitika ja rahvusvaheliste suhete alal ning magistrikraadiga Londoni Idamaade ja Aafrika uuringute kooli rahvusvahelise ärijuhtimise alal, Hiina fookusega.

Riigi IT-poliitikat koordineeriva info- ja kommunikatsioonitehnoloogia nõuniku kohale kandideerimiseks esitas nõutavad dokumendid 17 inimest.

Nõuniku ülesandeks on ministeeriumide töö koordineerimine valitsuse IKT poliitika elluviimiseks ja arendamiseks, valitsuse ja peaministri nõustamine IKT poliitika kujundamisel, rahvusvahelise IKT ja digitaalse siseturu alase koostöö arendamine ning valitsuse prioriteetide seadmine uute strateegiliste kavade koostamisel.

Ametikoha palk algab 2000 eurost.

Valitsuse kevadel heaks kiidetud tegevusprogrammi kohaselt kavatses valitsus tänavu kolmandas kvartalis nimetada riigikantselei juures ametisse riigi IT-poliitikat koordineeriva ametiisiku ning koondada IT-poliitka ühtse juhtimise alla.

Valitsusliidu infoühiskonna poliitika eesmärk on valitsuse tegevusprogrammi eelnõu kohaselt pakkuda Eesti inimestele nende aega ja mugavust väärtustavat ning turvalist elu- ja töökeskkonda moodsate tehnoloogiavahenditega.