Pronksiöölaste õigeksmõist põhjustas viha

 (102)
Pronksiöölaste õigeksmõist põhjustas viha
Foto: DELFI

Pronksiöö väidetavate korraldajate õigeksmõistmine Harju maakohtus põhjustas arusaamatuses inimeste netikommentaaride tormi. Järgnev valik parimaks hääletatud arvamusi on kokku nopitud mitme selleteemalise loo alt.

Kui keegi kamp eestlasi oleks näiteks Moskvas midagi sarnast teinud, oleks nad juba ammu hukatud.

Minagi olen rahvuselt n-ö poolvenelane (isa venelane, ema eestlane) ning minulgi on häbi vahel tunnistada, et olen poolenisti vene rahvusest. Arvan, et keegi ei peaks häbi tundma oma päritolu pärast, kuid Klenski-suguste tüüpide pärast tunnevad paljud Eestis (ja mitte ainult Eestis) elavad venelased piinlikkust.

Nende üle olen aga uhke, kes on suutnud ära õppida riigikeele ning austavad selle riigi tavasid ja seadusi, kus elavad. See ei tähenda ju veel, et peab ära unustama kõik selle, mis on päritolumaale omane.

Olen uhke oma riigi üle, mille kohus suutis tuvastada, et 2007. aastal oli muu hulgas ka aprillikuu olemas! Järgmisena vajaks tõestust, et eelmine kalendriaasta oli 2008. See oleks võimas väljakutse uurimisorganitele.

Demokraatlikus õigusriigis peaksid need tippriigijuhid, kes lubasid pärast aprilliöid rahvale süüdlaste karistamist seaduse kogu rangusega, nüüd tagasi astuma. Aga see sünniks vaid demokraatlikus õigusriigis.

On viimane aeg keelata Eestis Notšnoi Dozori kui riigivastase organisatsiooni tegevus. Kaitsepolitseinikud, kus teie nüüd olete, kas ajate jälle taga pirukavargaid?

Rehabiliteerida Tiit Madisson ning nõuda tema kasuks välja kompensatsioon kahe aasta pikkuse vangistuse ja alusetute repressioonide eest! Asju tuleb hakata korda seadma sealt, kust nad omal ajal käest ära läksid.

Ainult väga naiivne inimene arvab, et poliitilise kohtuasja puhul on kohus sõltumatu. Reformierakonna tankisti Silver Meikari kiire heakskiit näitab, et kohtunik taipas õigesti, mida justiitsminister Lang ja kogu valitsus talt ootas. Sest vastav Brüsseli „soovitus“ oli Kallaselt saadud juba pärast aprillisündmusi.

Punaprofessorite kiidulaul, et see aitab kaasa integratsioonile, on ülimalt rumal: vastupidi, see ajas paljud eestlased tigedaks. Ja venelased lähevad vaid jultunumaks. Kuna valitsus hävitab ise põhiseaduslikku korda, siis on aeg patriootidel riiklust kaitsma hakata. Põhiseaduse 54. paragrahv seda lausa nõuab.

Klenski, ära tule Balti ketti rüvetama! Jäta selline püha asi oma võrdlusest küll välja! Balti ketis osalejaid ei teinud ühtki kuritegu, ei rüüstanud ühtegi poodi.

Sellist „riiki“ ei austa mitte keegi, ei venelased ega eestlased.

Tüüp, kes end avalikult Eesti vastaseks kuulutab, seda sõna ja teoga näitab, mõistetakse õigeks, mitte ei saadeta maalt välja — kuidas see võimalik on?

Minagi tunnen, et ei pea sellest nn riigist enam suurt midagi. Miks siiski nii juhtus? Kas keegi polegi milleski süüdi? Kas nii hakkabki nüüd olema?

Kesklinn pekstakse sodiks, kahju miljonites. Ja linnapeal ei ole seisukohta!

Eesti põhiseaduse kohaselt on igaühel oma arvamuse vabadus, kuid kas selline asi peaks kehtima ka nende puhul, kellele Eesti põhiseadus on vaid süljekausiks? Ja kas selline ülbus, nagu see nelik on kogu protsessi vältel üles näidanud, ongi „oma arvamus“?

Miks peame meie olema igati tolerantsed, kui meie endi kallal toimetatakse nii vaimset kui kohati ka füüsilist nülgimist? Miks? On selleks ükski arvestatav argument esile tuua?

Kui kuriteo eest ei karistata, seda korratakse kindlasti.