Priit Kotkas: Harku atakk

 (8)
Priit Kotkas: Harku atakk
Foto: Rene Suurkaev

Jaanipäevajärgne rammestus ei olnud Harku vallavanema kontidest veel kaduda jõudnud, kui võisime 25. juunil Delfist lugeda tema kirjandit “Kui erahuvid on riigi huvidest olulisemad”. Pean sellele vastama.

Esmalt õiendaks ära süüdistused, mille kohaselt olen mina oma majanduslikes huvides mõjutanud Harku volikogus Sisekaitseakadeemia võimalikku kolimist Ida-Virumaale. Tegemist on väljapaistvalt rumala süüdistusega, mida mõistavad ka selle konstrueerinud Harku IRLi suured poliittehnoloogid.

Piirdun kahe argumendiga: esiteks ei otsusta Harku valla volikogu Sisekaitseakadeemia kolimist. Nimelt ei kuulu mistahes selle õppeasutuse töö reorganiseerimise küsimus ei Harku vallavalitsuse ega ka Harku vallavolikogu pädevusse. Tegemist on riikliku õppeasutusega, mille üks kolledž asub juhtumisi meie valla territooriumil.

Teiseks ei saa ma Sisekaitseakadeemia võimalikust kolimisest mingisugust kasu, oma maid olen ma Sisekaitseakadeemia tarvis pakkunud tasuta. Aastaid Narva kandis tegutsejana jagan ma veendumust, et piirkonna arengu võtmeks ja Narva Eesti ellu integreerimise kaasaaitajaks on seal Eesti riigi kohaloleku suurendamine. Kui minul oleks omalt poolt võimalik selle eesmärgi saavutamisele kaasa aidata, oleks see mulle suureks auks.

Seotud lood:

Seega on tegemist alatu laimuga, Harku IRLi vana äraproovitud töövahendiga. Valimiste lähenedes kordub nüüd juba kolmandat valimisperioodi Harku vallas järjest ikka üks ja sama muster: kuna enda tegudest midagi positiivset raporteerida pole, asub võimulolev Harku IRL oma poliitilisi konkurente mõõdutundetult laimama.

Üle-eelmiste valimiste eel oli Harku IRL-i sihtmärgiks tollane vallavanem Sulev Roos, kelle suhtes taotleti viie erineva kriminaalasja algatamist, 2009. aasta valimiste ootuses võeti sihtmärgiks varasem vallavanem Ott Kasuri, kelle suhtes taotleti samuti ühe kriminaalasja algatamist. Nagu arvata võib, ühtegi süütegu ei tuvastatud.

Miks on Harku IRL valla poliitilises konkurentsis valinud kõlvatu konkurentsi, miks ei soovi nad ausalt asju ajada? Terve konkurents viib elu edasi, aitab valla elu korraldamisse uusi inimesi kaasata, toob ligi värskeid mõtteid. Aga Harku IRL ei usu tervesse konkurentsi, sest see viiks neilt võimu.

Harku vald on Eesti mõistes suur ja elujõuline omavalitsus, meie eelarve tulud ületavad 15 miljonit eurot, valla ja tema allasutuste töötajate arv küünib peagi 400ni. Tegemist on suure, kasvava organisatsiooniga, mille juhtimine nõuab erialaseid teadmisi ja oskusi. Ma ei soovi siin probleeme välja tuues olla paljasõnaline ning viitan volikogu revisjonikomisjoni viimase kolme aasta mahukatele hinnangutele valla tegevuskava täitmise ja vallavalitsuse töö kohta. Neis hinnangutes on vallavalitsuse tööd hinnatud ebarahuldavaks, aastate lõikes dünaamikat negatiivseks. Hinnangud on kõige lihtsamalt leitavad Harku Liidu kodulehelt.

Nii eelmiste kui ka lähenevate valimiste eel teisi kodanikeühenduste vedajaid valimistele kaasa kutsudes on kahetsusväärselt tihti vastatud, et kaasa lüüa tahaks küll, aga sõimata ei taha saada. Seetõttu on meie Harku Valla Kodanike Ühenduste Liidu eesmärkide hulka heleda prioriteedina tõusnud Harku valla poliitika puhastamine kõlvatust konkurentsist. Soovime avatud, läbipaistvat ja kõigi ärksate vallaelanike panust kaasavat valitsemist, et inimesed rõõmuga ning ilma hirmuta sõimata saada kaasa tuleksid.

Lõpetuseks kutsun taas kord aktiivseid inimesi üles kaasa lööma meie valla elu korraldamisel, sealhulgas osalema kohalikel valimistel. Me peame oma valla sellest needusest vabastama.