President Ilves juhib Euroopa e-tervise töörühma


President Ilves juhib Euroopa e-tervise töörühma
Corbis/Scanpix

President Toomas Hendrik Ilves võttis vastu Euroopa Komisjoni presidendi José Manuel Barroso ning asepresident Neelie Kroes’i ja volinik John Dalli’ ettepaneku asuda juhtima Euroopa Liidu e-tervise tulevikku kujundavat kõrgetasemeliste nõuandjate töörühma.

Töörühma esimene koosolek toimub homme Euroopa Liidu praeguse eesistuja, Ungari pealinnas Budapestis, kuhu sõidavad ka ühenduse kõik tervishoiuministrid.

“21. sajandi tervishoiukorralduse loomulik ja lahutamatu osa on infokommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võimaluste kasutamine,” ütles täna Budapesti jõudnud president Ilves. “Info tähendab siin haigusandmeid; kommunikatsioon nende andmete turvalist jagamist patsiendi huvides, sest ka meie tervishoiukorraldus peab kohanduma liikumisvabaduse kui Euroopa Liidu ühe põhiõigusega; tehnoloogia otsib aga vastust küsimusele, kuidas IT-d tervishoius kõige laiemalt kasutada.”

Eesti riigipea sõnul on IKT 21. sajandi eduka ja patsiendikeskse tervishoiu eeldus, mitte vahend näiteks haigekassale arvete kokkuliitmiseks.

“Euroopa Komisjoni poolt kokku kutsutud meie töörühma motoks sobib kõige täpsemini “Info tervise teenriks“,“ ütles president Ilves.

E-tervise töörühma, mis hindab IKT osa tervishoius ja sotsiaalhoolekandes ning annab soovitusi innovatsiooni kiirendamiseks patsientide, arstide-õdede ja kogu tervishoiusektori hüvanguks, kuuluvad tervishoiuspetsialistid ning patsientide, meditsiini-, ravimi- ja IKT-tööstuse esindajad, õiguseksperdid ja poliitikud paljudest Euroopa Liidu riikidest.

Töögrupi töös osaleb ka Madis Tiik Eesti E-Tervise Sihtasutusest, kelle hinnagul on seni Euroopa Liidus e-tervist nähtud peamiselt projektina, mitte tervishoiu korraldust muutva tervikliku strateegiana.

Toomas Hendrik Ilvese juhitav e-tervise töörühm on ellu kutsutud, et 2012. aasta juulis esitada Euroopa Komisjonile ettepanekud, kuidas kasutada e-tervise võimalusi turvalisema, parema ja tõhusama tervishoiu saavutamiseks Euroopa Liidus, ka diagnostika, ennetuse ja ravi alal.

President Ilves tõdes, et Eesti üks suurimaid tugevus on seotud meie X-teega, kuna selle uus versioon toetab teiste riikide sarnaste turvaliste andmevahetusplatvormidega ühendamist, mis on eriliselt oluline Euroopa Liidu piiriülese tervishoiuteenuste direktiivi täieliku rakendamise järel.

“Näiteks digiretsepti 70-protsendiline kasutus saavutati Eestis 9 kuuga, samal ajal kui teistes riikides võtab sellisele tasemele jõudmine vähemalt kolm kuni viis aastat,” tõi president Ilves näite.

“X-tee ja Eesti kogemus küberturvalisuse probleemide lahendamisel või ennetamisel kinnitavad, et turvalised lahendused e-tervises on võimalikud,” rõhutas Eesti riigipea.