Passidesse kantakse peagi biomeetrilised andmed

 (1)
Eesti pass

Vabariigi Valitsus heaks siseministeeriumi eelnõu reisidokumentidesse biomeetriliste andmete, esialgu digitaalse näokujutise, kandmise kohta.

Kodakondsus- ja migratsiooniamet hakkab biomeetriliste andmetega passe välja andma maikuust.

„Reisidokumendid muutuvad järjest turvalisemaks ja võltsimiskindlamaks. Seetõttu dokumentide võltsimine väheneb ja üha enam kasutatakse ehtsaid dokumente isikute poolt, kellele need pole välja antud, kuid kes näevad dokumendi omanikuga sarnased välja,” ütles siseministeeriumi viisainfosüsteemi projektijuht Kaija Kirch. „Biomeetriliste andmete kasutuselevõtt on üks võimalus siduda dokument vahetumalt isikuga, kellele dokument välja on antud.” Kaija Kirch lisas, et samal põhjusel kehtestati hiljuti ka uued dokumendifoto nõuded, mille kohaselt ei tohi dokumendi taotlemisel esitatav foto olla vanem kui kuus kuud.

Biomeetriliste andmete kandmine dokumentidesse tugevdab sidet isiku ja dokumendi vahel, vähendab dokumentide väärkasutamist ja võltsimist, võimaldab lihtsustada piiriületust ning kiirendab otsinguid laialt levinud nimekujude puhul (nt Tamm) või valesti kirjutatud nime puhul (nt Kirch vs Kirsch).

Biomeetriliste andmete reisidokumentidesse kandmine tähendab, et dokumendi kaane sisse paigaldatakse elektrooniline kiip, millele on salvestatud dokumendi omaniku näokujutis ja hiljem ka sõrmejäljed. „Selleks, et tagada kiibi töökindlus, tuleb dokumenti hoolikalt käsitseda ja kindlasti mitte murda,” ütles Kaija Kirch. „Rõhutan, et varem välja antud dokumendid kehtivad neisse märgitud kehtivusaja lõpuni.”

Kodakondsus- ja migratsiooniamet kannab digitaalse näokujutise passi dokumendi taotlemisel esitatud foto põhjal. 2009. aastast hakatakse dokumendi taotlejalt võtma elektrooniliselt, spetsiaalse tehnikaga, ka sõrmejälgi. Isikuandmete turvalisuse tagamiseks võib dokumendi taotlemisel antud sõrmejälgi kasutada üksnes dokumendi ehtsuse kontrollimiseks ja dokumendi esitaja isikusamasuse tuvastamiseks, juhul kui dokumendi esitamine on nõutav.

Vähemalt kahe biomeetrilise tunnuse kasutuselevõtt reisidokumentides on Euroopa Liidu liikmesmaadele kohustuslik.

Biomeetria on mõõdetav füsioloogiline või käitumuslik karakteristik, mida saab isiku kindlakstegemisel kasutada. Enim levinud biomeetriliste tunnuste kandjad on sõrmejäljed, näo ja silmaiirise kujutis.