Paet: oleme Afganistanis nii kaua kui vaja

 (46)
Nato välisministrite kohtumine
Foto: Andres Putting

Välisminister Paet ütles kohtumisel NATO välisministrite ja Afganistani välisministri Zalmai Rassouliga, et Eesti on Afganistanis kohal nii kaua kui vaja, kuid viime oma üksused välja niipea kui võimalik.

NATO ja Afganistani rahvusvahelistesse julgeolekuabijõududesse panustavate riikide välisministrid arutasid Tallinnas Afganistani välisministri Zalmai Rassouliga koostöövõimalusi Afganistani ülesehituseks.

Rahvusvaheliste julgeolekujõudude (ISAF –International Security Forces in Afghanistan) eesmärk on aidata koostöös Afganistani võimudega ehitada üles stabiilne riik.

Välisminister Urmas Paeti sõnul on rahvusvahelise tsiviil- ja militaarkoostöö kõrval äärmiselt oluline Afganistani julgeoleku eest vastutamise üleandmine kohalikele võimudele.

Välisminister Paet kinnitas, et Eesti jätkab panustamist rahvusvahelistesse julgeolekujõududesse Afganistanis. „Eesti põhimõte on, et oleme Afganistanis kohal nii kaua kui vaja, kuid viime oma üksused välja niipea kui võimalik,“ kinnitas välisminister.

Paeti sõnul plaanib Eesti suurendada oma tsiviilpanust, lähetades NATO väljaõppemissiooni (NATO Training Mission Afghanistan) raames Afganistani 5 politseiametnikku ning ühe nõuniku. „Sel aastal kahekordistasime ka oma panust Euroopa Liidu politseimissioonis Afganistanis,“ lausus Paet.

Rääkides rahvusvahelisest sõjalisest ja tsiviilkoostööst Afganistanis rõhutas välisminister Paet vajadust veelgi tõhustada koordinatsiooni ning suurendada afgaanide omaosalust, et toetada avaliku ja erasektori arengut Afganistanis. Paet avaldas lootust, et ELi uue eriesindaja, NATO uue tsiviileriesindaja ning ÜRO peasekretäri uue eriesindaja efektiivne koostöö Afganistani võimudega aitab tulemusrikkamalt saavutada jaanuaris Londonist rahvusvahelisel Afganistani konverentsil seatud eesmärke. „Ka rahvusvaheline üldsus vajab afgaanidelt kinnitust selle kohta, et tehakse sisulisi samme heade valitsemistavade juurutamiseks, korruptsiooni vastu võitlemiseks ning ühiskonnasisese leppimisprotsessiga alustamiseks,“ lisas Paet.