Paet kinnitas Afganistani välisministrile tuge

 (2)
Urmas Paet
Foto: Andres Putting

Välisminister Urmas Paet kinnitas kohtumisel Afganistani välisministri Zalmai Rassouliga, et Eesti jätkab panustamist Afganistani ülesehitusse ja julgeoleku tagamisse ning Afganistan on Eestile arengukoostöös prioriteetne partner.

Paet ja Rassouli arutasid Eesti ja Afganistani vaheliste poliitiliste ning majanduslike kontaktide tihendamist. „Eesti lähtub Afganistani-suunalises arengukoostöös Afganistani valitsuse eelistustest ning keskendub eelkõige tervishoiule, naiste ja laste olukorra parandamisele ning heade valitsemistavade edendamisele,“ lausus Paet. Välisminister Paeti sõnul ootab Eesti Afganistani välisministeeriumi noori diplomaatide koolitusele Eesti Diplomaatide kooli, teatas välisministeeriumi pressitalitus.

Eesti jätkab ka Paeti kinnitusel panustamist rahvusvahelistesse julgeolekujõududesse Afganistanis. „Oleme Afganistanis kohal nii kaua kui vaja, kuid viime oma üksused välja niipea kui võimalik. Suurendame oma tsiviilpanust lähetades NATO väljaõppemissiooni raames Afganistani 5 politseiametnikku ning ühe nõuniku,“ kinnitas välisminister. Paet lisas, et käesoleval aastal kahekordistas Eesti ka oma panust Euroopa Liidu politseimissioonis Afganistanis.

Välisminister Paeti sõnul on Afganistani ülesehitamise seisukohalt väga tähtis keskenduda rohkem Afganistani majanduse arendamisele ning põllumajandusele. „On oluline, et afgaanide elu paraneks praktilistes aspektides ning ka julgeolekuolukorra stabiliseerumise aluseks saab olla vaid sotsiaalne ning majanduslik areng,“ lausus Urmas Paet. „Afgaanide tööjõudu ja toodangut tuleks riigi ülesehitamisel maksimaalselt kasutada ning kaasata sellesse ka Afganistani kohalikud ettevõtjad,“ lisas ta.

Julgeolekuolukord Afganistanis on Paeti sõnul jätkuvalt keeruline ja selle parandamiseks on oluline kaasata ka naaberriike, eelkõige Pakistani. „Afganistani olukorda ei ole Pakistani kaasamiseta võimalik stabiliseerida, sest arengud Afganistani tuleviku osas sõltuvad ka arengutest Pakistanis. Oluline on keskenduda ka julgeoleku tagamisele Afganistani-Pakistani piirialadel,“ rõhutas välisminister Paet. „Rohkem tähelepanu tuleb suunata ka Afganistani-Pakistani piirialade julgeolekut puudutavale koostööle,“ toonitas Paet.