Notarite tõestatud dokumendid lähevad riigiportaali

 (4)
pressikonverents
Foto: Andres Putting

Tänu e-notari infosüsteemi arendusele saavad nii füüsilised kui ka juriidilised isikud alates 23. novembrist notarite poolt tõestatud dokumentide ärakirjad kätte ka riigiportaali eesti.ee kaudu.

"Uuenduse peamiseks eesmärgiks on vähendada paberdokumentide hulka ning võimaldada notariaalsete dokumentide digitaalärakirjadele turvaline ning tasuta ligipääs," sõnas Notarite Koja aseesimees Priidu Pärna.

Tema sõnul tuleb siiski arvestada, et notariaalsed dokumendid on konfidentsiaalsed ja nende kolmandatele isikutele edastamiseks peab olema kõigi tehingu osapoolte nõusolek, teatas Notarite Koda.

Riigiportaali vahendusel töötava uue X-tee nimelise teenuse abil on endaga seotud notariaalsete dokumentide ärakirjade vaatamise kõrval võimalik ärakirju salvestada oma arvutisse või riigiportaali keskkonda ning edastada e-posti teel kolmandatele isikutele.

"Praktikas on antud uuendusest tõenäoliselt väga palju kasu näiteks juhul, kui inimene on notariaalakti paberil ära kaotanud või see on rikutud," selgitas Pärna. "Siis saab ta digitaalselt kinnitatud ärakirja portaalist tasuta ja puudub vajadus pöörduda uue ärakirja saamiseks notaribüroosse."

Notariaalselt tõestatud dokumentide kättesaamise eelduseks on ID-kaardi olemasolu.

X-tee teenuse väljatöötajaks on Fujitsu Services AS. Projekti rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist ja Notarite Koja vahenditest.