Mitte meie nimel

 (247)
Maakera

Alljärgnev pöördumine on suunatud eelkõige ameeriklastele, kuid ühtlasi ka kogu maailmale. Suurematest USA ajalehtedest on selle avaldanud New York Times ning Los Angeles Times. Tõlgitud internetileheküljel www.nion.us leiduva teksti järgi.

Ärgem laskem öelda, et USA kodanikud ei teinud midagi kui nende valitsus kuulutas välja piiramatu sõja ning asus juurutama uusi repressioonimehhanisme. Selle pöördumise allkirjastajad kutsuvad oma kaasmaalasi üles osutama vastupanu 2001. aasta 11. septembri järel esilekerkinud poliitilisele suunale, mis kujutab suurt ohtu kogu maailma inimestele.

Me usume, et inimestel ja rahvastel on õigus kujundada omaenese saatust, vabana suurvõimude sõjalisest sekkumisest. Me usume, et kõigil USA valitsuse poolt süüdistatavatel inimestel peavad olema võrdsed õigused. Me usume, et kahtlemine, kriitika ja eriarvamused peavad olema tolereeritud ja kaitstud. Me saame aru, et selliseid õigusi ja väärtusi üritatakse alati vaidlustada ning nende eest on vaja võidelda.

Me usume, et südametunnistust omavad inimesed peavad võtma enesele vastutuse oma valitsuse tegude eest — eelkõige aga peame me seisma vastu ülekohtule, mida saadetakse korda meie nimel. Me kutsume kõiki ameeriklasi üles osutama vastupanu sõjale ja repressioonidele, mida saadab korda Bushi administratsioon.

Ka meie jälgisime šokeeritult 2001. aasta 11. septembri sündmusi. Ka meie leinasime tuhandeid süütult hukkunuid ja olime vapustatud avanevast vaatepildist. Ka meie küsisime nagu miljonid ahastuses ameeriklased: Kuidas võis see juhtuda?

Lein oli alles alanud kui meie riigijuhid päästsid valla kättemaksu vaimu. Nad asusid järeleandliku ja hirmunud meedia abil levitama lihtsustatud skeemi “hea” ja “halva” vahelisest võitlusest. Nad ütlesid meile, et nende kohutavate sündmuste põhjuste otsimine võrdub riigireetmisega. Ei toimunud mingit arutelu. Ükski poliitiline või moraalne küsimus ei olnud nende jaoks piisavalt põhjendatud. Ainus aksepteeritud vastus oli sõda välismaal ja repressioonid kodus.

Meie nimel ja kongressi heakskiidul ründas Bushi administratsioon Afganistani ning kindlustas endale ja oma liitlastele õiguse kasutada sõjalist jõudu ükskõik kus ükskõik millal. Nüüd on meie valitsus asunud avalikult valmistuma sõjaks Iraagiga — riigiga, millel pole mingit seost 11. septembri sündmustega. Milliseks see maailm muutub kui USA valitsusel on õigus jagada käsklusi, terroriseerida inimesi ja loopida pomme seal kus tahab?

Meie nimel on valitsus jaganud siinsed inimesed kaheks klassiks: ühtedele vähemalt lubatakse tagada nende põhiõigused, teised aga on jäetud ilma igasugustest õigustest. Valitsus kogus kokku tuhatkond immigranti ja hoidis neid salajas. Sajad on deporteeritud ja sajad närbuvad veel tänagi vanglates. See tuletab meelde kurikuulsaid kontsentratsioonilaagreid, kuhu II maailmasõja ajal heideti jaapani päritolu ameeriklased. Esimest korda üle pika aja tehakse inimestel vahet nende rahvuse järgi.

Meie nimel on valitsus asunud represseerima ühiskonda. Presidendi suuvoodrid hoiatavad inimesi “vaadake, mida te räägite”. Teisitimõtlevate artistide, intellektuaalide ja professorite vaateid moonutatakse, rünnatakse ja vaikitakse maha. Nn. Patriot Act koos suure hulga samalaadsete valitsuse poolsete meetmetega annab politseile laiaulatuslikud õigused piirata senikehtinud kodanikuõigusi.

Me peame võtma tõsiselt võimukandjaid kes räägivad sõjast, mis kestab terve inimpõlve, kes räägivad uuest korrast. Me seisame vastamisi avalikult imperialistliku poliitikaga, mis manipuleerib inimeste hirmudega. Liiga palju kordi ajaloos on inimesed oodanud seni kuni oli liiga hilja osutada vastupanu.

President Bush on deklareerinud: “te olete kas meiega või meie vastu.” Siin on meie vastus: Me keelame teil rääkida kõigi ameeriklaste nimel. Me ei loobu oma õigusest kahelda. Me ei vaheta oma südametunnistust tühjade lubaduste vastu. MITTE MEIE NIMEL. Me keeldume osalemast nendes sõdades ja ei tunnista nende pidamist meie või meie heaolu nimel. Me ulatame käe neile, kes kannatavad USA valitsuse poliitika all. Me näitame oma solidaarsust sõnas ja teos.

Meie, kes me oleme andnud allkirja sellele pöördumisele, kutsume kõiki ameeriklasi üles tõusma mooloki vastu. Me ühineme Iisraeli reservohvitseridega, kes vaatamata suurele isiklikule riskile keeldusid teenimast okupeeritud aladel ja ütleme koos nendega “kõigel ON piirid.” Me ühineme nendega, kes seisid orjapidamise ja Vietnami sõja vastu.

Ärgem laskem langeda maailmal meeleheitesse meie vaikimisest ja tegevusvõimetusest. Las maailm kuuleb meie tõotust: me osutame vastupanu sõjamasinale ja repressioonidele ning kutsume ka teisi tegema kõike, et seda peatada.

Pöördumisele on andnud allkirja enam kui 16 tuhat ameeriklast, teiste seas Robert Altman, Noam Chomsky, Barbara Ehrenreich, Lawrence Ferlinghetti, Terry Gilliam, Danny Glover, Jim Jarmusch, Viggo Mortensen, Susan Sarandon, Oliver Stone, Gore Vidal, Kurt Vonnegut, Jeffrey Wright ning paljud teised avaliku elu tegelased ja intellektuaalid, lisaks ka paarkümmend õigusteaduste professorit.

Tõlkinud Andres Laiapea