Miks otsida õpikutest väärtusi?

 (6)
Miks otsida õpikutest väärtusi?
Foto: MorgueFile

24. septembril tõstatati Delfi lugejakirjas küsimus, kas õpikutest väärtuste otsimine on ikka mõttekas ettevõtmine.

Teadupärast seisab koolilastel ees terve aasta, mil õpikutega töötatakse: peatükkides esitatut arutatakse tunnis, loetakse kodus ning kontrolltöödeks korratakse raamatutes olev informatsioon üle.

Faktiteadmistega koos kinnistuvad õpilaste peades ka väärtused, mida on raamatutes edastatud. Jah, väärtusi mõjutab kahtlemata ka televisioon ja muud meediumid, kuid on üks oluline erinevus – jooksvaks õppeaastaks kätte jagatud kooliõpikute eest ei saa lapsed põgeneda, kuid televiisori saab nii lapsevanem kui ka laps ise vajadusel kinni lülitada. See, mida esitatakse õpikutes olulisena, kinnistub ka õpilastes. Viis, kuidas seda tehakse, mõjutab seda, kuidas nad edaspidi maailma näevad.

Seetõttu otsustaski Tartu Ülikooli eetikakeskus kutsuda kõiki õpilasi, lapsevanemaid ning õpetajaid märkama ja teada andma erinevatest võimalustest, kuidas ja milliseid väärtusi õpikutes edastatakse. Kas seal rõhutakse sallivusele ja koostööle ning tekitatakse õpilastes teema vastu huvi või süvendatakse stereotüüpe ning silmakirjalikku suhtumist? Kas ülesanded arendavad loovat mõtlemist või suunatakse õpilasi tuupima?

Igaüks saab ise otsustada, kas õpiku mõju on soovitud või mitte ja seda ka põhjendada. Niisiis on see teie enese otsustada ja põhjendada, millist mõju avaldavad õpikutes tehtud valikud lastele ja kas see on positiivne või mitte. Eetikakeskus kogub põhjendatud tagasiside kokku ja edastab selle kirjastustele – ikka selleks, et järgmistel aastatel kättejagatavad õpikud oleksid veelgi paremad kui praegused.

Seotud lood:

Raamatutest väärtusi otsides võidavad kõik: lapsevanemad, kes on ehk rohkem kursis sellega, mida õpikud lastele õpetavad, õpetajad, kes saavad väärtusi koolitunniga paremini siduda, lapsed, kes oskavad ehk mitmesuguseid väärtusi paremini teadvustada ning nendest tulevases elus ka juhinduda ning kirjastused ja raamatute autorid, kes saavad väärtuslikku tagasisidet otse lugejaskonnalt.

Andkem teada, mida teie õpikutes märganud olete!

TÜ eetikakeskuse tegevuse kohta võib lähemalt lugeda aadressidelt: www.eetika.ee ning www.eetikakeskus.ut.ee