Mihkel Mutt: Olulisem kui ETV vaadatavus on selle roll

 (40)
Mihkel Mutt

Seoses parlamendi otsusega teha ringhäälingule täiendav rahasüst on see teema taas kõneaineks, eeskätt seoses ETV-ga.

Enamikes sõnavõttudes figureerib olulise argumendina hirm, et ETV kaotab või ongi kaotanud turuliidri rolli ja langeb mõnest erakanalist tahapoole. Seepärast justkui ei tohiks kaotada sealt teatavaid saateid. Ja teiselt poolt etteheide: kuigi ETV-sse pumbatakse üha uut raha, ei paista see ennast õigustavat, sest viimased küsitlused näitavad, et ETV on vaatajate arvult langenud tahapoole TV-3-st.

Ikka see vaatajate arv kui viimase instantsi argument, mille järgi otsustada programmi headuse üle. Näiteks Postimehes kirjutab Mart Kadastik: “Paratamatult tekib küsimus, kas ETV programm on tõepoolest väärt rohkem kui kolme erakanali saated kokku? Vaatajauuringud seda küll ei kinnita?” Kadastiku hinnang on täiesti aktsepteeritav, ma pole nõus ainult otsustamise kriteeriumiga.

Samas ma ei kavatse kaugeltki öelda, et vaadatavus üldse tähtis ei oleks. Lõppeks on televisoon juba loomuldasa laiema publiku jaoks mõeldud kui näiteks mingi nishiajakiri, sest tema tegemine on kallis. Ei kujuta hästi ette spetsiaalse programmi tootmist niisuguse auditooriumi tarvis nagu meie kultuuriväljaannetel. See tähendab -- ei kujuta praeguses majanduslikus olukorras. Aga nii intellektuaalsest programmist, nagu on need meie kultuuriväljaanded, pole ju ka keegi rääkinudki.

Meie vaatajate edetabelid, kes on esimene, kes neljas kanal, seal on vahed ju suhteliselt väikesed. Inimeste harjumuse jõud on suur. Kõik analüüsijad on rõhutanud, et Aktuaalne Kaamera on ikkagi kõige populaarsem, kuigi sealne uudisteprogramm ei ole ehk parim. Ohtu, et ETV vaatajaskond võiks langeda, ütleme, kümne tuhandeni, ei saa tõsiselt võtta. Minu arvates on hoopis kuritegu seda harjumust, mis inimestel praegu veel on ETV suhtes, mitte ära kasutada millegi hariva ja sotsiaalselt üldkasuliku edendamiseks. Miks lasta seda traditsiooni maha visiseda lotomängude ja seriaalide peale?

Võtame nüüd selle paljuräägitud reklaami ja vaatame asju sõltuvussuhetes. Ega siis keegi ei vaata telekat reklaami pärast. Olen kindel, et kui see ära jätta, siis sellest vaadatavus ei langeks. Lihtsalt raha tulub vähem sisse. Milleks seda raha nii palju? Seda on vaja Suureks Kanaliks. Arvan, see on viga. On arusaamatu mingi totaalse grandioossse ETV peaprogrammi säilitamine, kus oleks koigile kõïke. Kui miski on mammut või saurus, siis just see idee, mis meenutab Austria-Ungari voi NSV Liidu impeeriume. Säärast “igaühele midagi” ei pea riik tegema, rahva meelt lahutavad ülejäänud kolm programmi niigi.

Vaatajaskonna fetisheerimine on nonsenss. Kas siis tõesti ei ole harituma ja üdse tuumakama vaatajaskonna omamine mingis suhtes enam väärt kui suurema arvu mitte nii väga tasemel vaataja omamine? Jääb mulje, et niimoodi arutlejad poleks nagu midagi kuulnud arvamusliidrite olemasolust, massist ja eliidist, kogu tänapäevase ühiskonna sisemisest hierarhilisest ülesehitusest.

On täiesti loomulik, et see ei läheks korda erakanali omanikule, sest tema toodab tulu, ja otse öeldes lolli vaataja kroon on talle täpselt sama kallis kui targa vaataja kroon. Jumal annab talle selle vahetegematuse andeks!

Aga niimoodi ei tohiks arutleda maksumaksja raha eest ülalpeetava institutsiooni liidrid. Seal on tegemist teiste väärtustega. Nii et pole häda midagi, kui ETV oleks vaadatavuselt ka kolmandal kohal või isegi neljandal kohal. ETV ei peaks muutuma Arte suguseks kutluurikanaliks, ent ometi, parem vähema raha eest ka vähem, aga paremini. See õigustaks olemasolu.