Marju Põld: 30 peamist ebaõnnestumise põhjust karjäärinõustaja pilgu läbi

 (196)
Marju Põld: 30 peamist ebaõnnestumise põhjust karjäärinõustaja pilgu läbi
Marju PõldErakogu

Miks mõni inimene on tööalaselt õnnelikum ja edukam, mõni aga tunneb rahulolematust?

Olen karjäärinõustajana töötanud 10 aastat, selle aja jooksul kohtunud umbes 7500 kliendiga ja leian peamisteks ebaõnnestumise põhjusteks olevat alljärgnevad:

1) Ei suudeta võtta omaks tõsiasja, et sina ise vastutad oma elu, oma edu ja oma ebaedu eest. Veeretatakse vastutus kellegi teise kaela. Olukordades nähakse pigem takistusi kui võimalusi.

2) Avastamata või nõrgad võimed, ebapiisavalt omandatud oskused ja teadmised.

3) Ebaselge elueesmärk, unistuste ja soovide puudumine.

4) Loidus, vähene entusiasm, soov niisama logeleda, enese mitte väärtustamine.

5) Ebapiisav haridus või omandatud hariduse mitte rakendamine.

6) Napid karjääriplaneerimise alased teadmised, puudub arusaamine karjäärist ja õppimisest kui elukestvast protsessist, napid töö otsimise oskused, napp enese tundmine, napp enese analüüsi oskus, napp planeerimisoskus.

7) Puudulik enesedistsipliin.

8) Halvad õpioskused ja/või soov ilma õppimata elus läbi saada.

9) Kehv tervis (sh ebatervislik toitumine, negatiivne mõtlemine, liikumisvaegus jne).

10) Ümbruskonna halb mõju lapsepõlves sh väärtushinnangute kujunemine, mis ei vii rahuloluni.

11) Kõhklemine, olulise edasilükkamine, madal enesehinnang ja enesekindlus.

Seotud lood:

12) Aja ja energia kehv planeerimine ning juhtimine.

13) Püsivuse puudumine.

14) Soov saada midagi niisama.

15) Arvamus, et edu tuleb ka ilma pingutamata ja tööta ning võib-olla lihtsalt vaid ilus olles.

16) Otsustusvõimetus, hajaliolek, liigne sõltuvus teistest.

17) Hirmud (vaesusehirm, kriitikahirm, hirm tervise pärast, armastuse ja lugupidamise kaotamise hirm, vanadusehirm, hirm maksude ees, hirm et keegi rikastub sinu tehtud töö arvelt, hirm karjäärinõustamise ees jms).

18) Halb sõprade ja elukaaslase valik, oluliste inimeste mittetoetav ja mitteinnustav suhtumine.

19) Liigne ettevaatlikkus, liigse stabiilsuse otsimine.

20) Majanduslik hea kindlustatus, mis ei motiveeri ise pingutama.

21) Liialt kauaks mugavustsooni kinni jäämine, arengus mittepüsimine.

22) Eelarvamused ja arengut piiravad hoiakud, negatiivne mõtlemine. Teatakse, mida ei taheta, kuid kahjuks ei teata, mida tahetakse.

23) Sobimatu amet/valdkond.

24) Tööturust, majandusest, piirkonnast, keskkonnast, poliitikast jms tulenevad ajutised põhjused.

25) Sallimatus, tolerantsi nappus, kehvad suhtlemis- ja konfliktide lahendamise oskused.

26) Liialt kaua töötamine vaid raha pärast, mis jätab hinge tühja tunde või liialt kaua töötamine vaid kutsumust järgides ja vähe raha saades, mis jätab rahakoti õhukeseks ja võib alandada enesehinnangut - kutsumuse ja raha vahel ei suuda leida tasakaalu oma elus.

27) Suutmatus koostööd teha.

28) Ahnus, soov saada kiiresti ja palju (näiteks raha) .

29) Teadlik ebaausus, teistega manipuleerimine, teiste halvustamine.

30) Egoism ja tühisus.