Maksuamet lavkade kiusamisest: salasigarettide müüjal ei tasu vastutulekut oodata

 (14)
MTA hävitab salasigarette
MTA hävitab salasigaretteFoto: Andres Putting

Maksuamet kommenteerib eilset lugejakirja, kus tõstatati küsimus, miks peab riik kiusama lavkajuhte, kes ainsana hoiavad väljasurnud poodidega maakohtades rahval hinge sees:

Loomulikult üritab maksu- ja tolliamet enda kontrolle ajastada selliselt, et see kõrvalistele inimestele võimalikult vähe ebamugavusi põhjustaks, kuid alati ei ole see võimalik. Kuna ametnikel ei õnnestunud leida lavkajuhti enne tema poeringi algust kodust, siis ei jäänud muud üle kui otsida teda muid võimalusi kasutades. On kahetsusväärne, et sel korral pidid ka kontrolli mittepuutuvad isikud ehk lavka kliendid viivituse tõttu kannatama.

Kuna leiti ka reaalne rikkumine ja lavkajuht ei olnud koostööaldis, siis mingi ajakulu tõepoolest tekkis. Iga menetlustoimingu tegemine võtab oma aja. Samas pidasid maksu- ja tolliameti liikuvkontrolli ametnikud siiski silmas, et kontroll võimalikult kiiresti läbi saaks ja lubasime juhil esimesel võimalusel oma ringi jätkata. Autolavka juhti ootab aga rikkumise eest rahatrahv ning ta peab tasuma ka maksud. Sigaretid lähevad hävitamisele.

MTA rakendab salasigarettide käitlejate suhtes nulltolerantsi, sest see on kõige levinum salakaup ja selle müüjad tekitavad riigieelarvesse märkimisväärset kahju. Samuti kauplevad samad isikud tihti ka muude keelatud kaupadega.

Salasigarettide käitlejad peavad olema valmis selleks, et MTA tekitab neile mitte ainult ebamugavusi, vaid kohtleb ja karistab täie rangusega, olenemata käideldavatest kogustest. Lisaks väärteokaristusele nõuame sisse ka konfiskeeritud sigarettidelt maksmata jäänud maksud, teavitame salakaupleja tegevusest vajadusel ka tööandjat, omavalitsust ja teisi asutusi. Mingit vastutulekut ei tasu salasigarettide müüjal oodata.