Ma tahan lahutust, sest mu abikaasa on töövõimetu!

 (50)
Arutle!
Ma tahan lahutust, sest mu abikaasa on töövõimetu!
Scanpix

Tänapäeval lahutatakse palju abielusid. Mina tahan selles loos tuua natuke selgust abielu lahutusele, kus üheks pooleks on töövõimetu abikaasa ja teiseks pooleks täiesti terve abikaasa, kes on kohustatud üleval pidama töövõimetut abikaasat.

Käesoleva aasta 1. juulil kehtima hakanud perekonnaseaduses on paragrahv, mis käsitleb abielu lahutusega seotud lahutatud abikaasa ülalpidamiskohustusi (eelmises perekonnaseaduses oli see paragrahv nr. 22):

§ 73. Lahutatud abikaasa ülalpidamise kohustus muudel juhtudel

(1) Kui lahutatud abikaasa ei suuda kas oma vanuse või oma terviseseisundi tõttu pärast lahutust ise enda ülalpidamise eest hoolitseda ning vanusest või terviseseisundist tingitud abivajadus oli abielu lahutamise ajaks olemas, võib ta nõuda endale ülalpidamist teiselt lahutatud abikaasalt. Vanuse või terviseseisundi tõttu võib teiselt lahutatud abikaasalt ülalpidamist nõuda ka juhul, kui terviseseisundist tingitud abivajadus oli olemas ajaks, millal lõppes õigus saada teiselt lahutatud abikaasalt ülalpidamist muul seaduses sätestatud alusel.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülalpidamist tuleb maksta nii kaua, kuni ülalpidamist saama õigustatud isikult, ja niisuguses ulatuses, milles ülalpidamist saama õigustatud isikult, ei või endale sissetuleku hankimist eeldada.

Seda paragrahvi saab rakendada siis kui pole võimalik elada töövõimetul abikaasal ja töövõimetut abikaasat ülalpidaval abikaasal koos abielus, ükskõik, mis põhjus seal ka poleks.

Pahatahtlik töövõimetu abikaasa (eriti hull on see variant siis, kui ta on tegelikult täiesti terve, kuid ei viitsi lihtsalt tööl käia ning on saanud töövõimetust tõendava dokumendi arstlikust komisjonist) teeb elu põrguks teda ülalpidaval abikaasal, mistõttu ülalpidav abikaasa soovib lahutada abielu töövõimetust abikaasast.

Töövõimetu abikaasa on teadlik sellest, et tal on tagatud lisasissetulek lisaks töövõimetuspensionile ka elatise näol, mille määrab kohtuotsus. Seetõttu püüab teda ülalpidav abikaasa jätkata seda põrgulikku elu edasi töövõimetu abikaasaga, kuid ühel heal päeval saab ta aru, et selline elu ei vii kuhugi. Hea on, kui ülalpidav abikaasa otsustab lahutada abielu lootuses, et kohus mõistab temalt välja mõistliku elatise töövõimetu lahutatud abikaasa jaoks. Halvimal juhul lõpetab ülalpidav abikaasa enda elu enesetapuga, sest ei näe enam oma elul mõtet.

Kuidas avastada, et abikaasa on üldse töövõimetu kui abikaasa ei taha seda avalikustada? Selliseid andmeid ei saa teada tavaliselt. Üheks võimaluseks on teha abikaasadel ühiselt tuludeklaratsioon. Kuna töövõimetu abikaasa saab tavaliselt ka töövõimetuspensionit, siis kannab riik töövõimetuspensioni summad töövõimetu abikaasa tuludeklaratsioonile. Sealt saab ka siis teada ülalpidav abikaasa need andmed. Ülejäänutel juhtudel tuleb pöörduda kohtu poole.

Ülaltoodud teemat on meedias väga vähe kajastatud, kuid arvan, et paljud inimesed satuvad sellisesse olukorda ilma ettevalmistuseta.